Main menu

Løn og pension

Her finder du de vigtigste oplysninger om din løn og pension, hvis du er ansat i staten.

Lønsatserne reguleres efter, hvad der er aftalt ved de seneste overenskomstforhandlinger. Du vil herunder kunne se de lønsatser der gælder lige nu.

Lønsatser for staten pr. 1. april 2017

» Basislønninger
» Månedsløn
» Årsløn
» Timeløn
» Pension
» Særlige tillæg
» Timelønnet undervisning
» Udvikling i den særlige reguleringsprocent

Generelt

» Rådgivnings-/konsulenttakst
» Censorvederlag
» Kørselsgodtgørelse
 

Pension

  • Som ansat på det statslige område modtager du pensionsbidrag som en del af din løn. Bidragene indbetales af din arbejdsgiver til Pensionskassen for Socialrådgivere, der administreres i PKA.
  • Som tjenestemand får du ikke pensionsbidrag, men et pensionstilsagn fra arbejdsgiveren, og du optjener pensionsalder.
  • Pensionsprocenten er bestemt i de enkelte organisationsaftaler.
  • Er du vikar på månedsløn, indbetaler din arbejdsgiver pensionbidrag til PKA som beskrevet ovenfor.
  • Er du timelønnet, indbetaler din arbejdsgiver kun pensionsbidrag, hvis du i forvejen har opnået ret til pension.
  • Som vikar kan du kun aflønnes på timeløn, hvis du er ansat i højst en måned. Har du en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen, behandles du som timelønnet, og din arbejdsgiver indbetaler kun pensionsbidrag, hvis du i forvejen har opnået ret til pension.
  • Som arbejdsløs og medlem af Dansk Socialrådgiverforening er du omfattet af en gruppelivsordning betalt af DS. Hvis du dør, får dine efterladte udbetalt 100.000 kr.