Main menu

Barns sygdom

Se her hvordan du skal forholde dig ved barns sygdom. 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev det aftalt, at betalt frihed ved barns sygdom nu også skulle gælde barnets 2. sygedag. Du har således ret til helt eller delvist fri til at passe et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag.

Barnet skal være under 18 år og hjemmeværende.

Forældre kan dele de 2 dage mellem sig, således at den ene holder den første sygedag og den anden holder 2. sygedag.

2.sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af den første sygedag uanset hvilken ugedag det er.

Hvis dit barn har første sygedag en fredag, kan du altså ikke tage 2. sygedag om mandagen.


Aftalen
Find den aktuelle aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager under Aftaler på det statens område