Main menu

Seniorordninger

Her finder du de vigtigste oplysninger om seniorordninger, hvis du er ansat i staten.Seniorsamtale

I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ældre ansatte have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt.

Der er forskellige muligheder for seniorordninger afhængig af din alder.

Individuelle seniorordninger

Aftrapning i tid
Hvis du er fyldt 60 år og har været ansat indenfor staten i sammenlagt 10 år, kan der laves en aftale om nedsat arbejdstid. Arbejdstiden skal mindst være 15 timer om ugen.

Hvis du er tjenestemand kan det aftales, at du fortsat optjener pensionsalder på den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Hvis du er overenskomstansat kan det aftales, at du får indbetalt samme pensionsbidrag som på den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Aftrapning i job/charge (retræte)
En aftrapning i job/charge forudsætter, at du selv søger om at overgå til en lavere placeret stilling.

Du skal være fyldt 55 år og de seneste 10 år have været på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling.

Hvis du er tjenestemand kan det aftales, at du bevarer retten til pension efter den hidtidige, højere løn.

Hvis du er overenskomstansat kan det aftales, at du får indbetalt samme pensionsbidrag som i den hidtidige stilling.

Derudover kan det aftales, at der ydes et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg, der maksimalt kan udgøre forskellen op til hidtidig løn. Tillægget aftrappes over maksimalt 3 år, men hvis det er aftalt, at du skal fratræde efter en periode på højst 7 år kan aftrapningsperioden aftales anderledes.

Betalt frihed
Hvis du er fyldt 62 år kan du bevilges op til 1 dags betalt frihed pr. måned. Friheden kan holdes som enkeltdage, som halve eller hele dage, som enkelttimer, enkeltvis eller i sammenhæng.

Derudover kan der aftales en særlig fastholdelsesbonus, som kommer til udbetaling, hvis du udskyder din fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt.

Frivillig fratræden

Der kan indgås aftaler om frivillig fratræden for ansatte, der selv siger op på grund af alder og som på fratrædelsestidspunktet er fyldt 62 år.

Derudover kan der ved større personalereduktioner også indgås aftaler om frivillig fratræden for ansatte mellem 60 og 62 år.

For ansatte mellem 60 og 62 år kan der endvidere laves en fratrædelsesaftale, hvis man er beskæftiget med særligt belastende arbejde.

Det er en forudsætning for at indgå en aftale om frivillig fratræden, at du selv søger om fratræden på grund af alder.

Hvis du er tjenestemand kan aftalen indeholde en årlig supplerende ydelse som supplement til din pension indtil du bliver folkepensionist. Der kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder og der kan derudover ydes et fratrædelsesbeløb.

Hvis du er overenskomstansat kan aftalen indeholde et fratrædelsesbeløb og en mulighed for tjenestefri med løn i en periode op til fratrædelsestidspunktet.

Seniorbonus

Ved OK08 blev der aftalt en ret til seniorbonus, der kunne veksles til blandt andet fridage. I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2011 blev denne ordning ikke forlænget, så på statens område er der ikke længere ret til seniorbonus efter 31.12.2011.

Aftalen

Find den aktuelle aftale om senior- og fratrædelsesordninger under Aftaler på det statens område

Læs mere

Som senior eller kommende senior er det vigtigt at få godt styr på økonomien, især pensionsordningerne. Hvis du har pensionsordning i PKA kan du få rådgivning. Du kan også med fordel få et overblik på pensionsinfo.dk, hvor du kan se hvor  meget du får udbetalt, når du går på pension.