Main menu

Klubstøtte

Klubber på det statslige område har nu mulighed for at søge støtte til arrangementer.

Klubstøtten kan ydes til formål, der samler og styrker klubben. Der kan maksimalt ydes kr. 100 pr. deltagende medlem pr. år.

Derudover kan der ydes støtte til formål der bidrager til den faglige udvikling på arbejdspladsen eventuelt i samarbejde med andre organisationer. Her kan der maksimalt ydes kr. 5.000.

Hvis din klub har brug for økonomisk støtte til et af de skitserede formål kan du sende en ansøgning med begrundelse og program for arrangementet til enten Kirsten Pihler, mail kp@socialraadgiverne.dk eller Gunda Herlufsen, mail gh@socialraadgiverne.dk