Main menu

Aftaler på statens område

Her finder du aftaler på statens område i kronologisk rækkefølge.

Cirkulære om
Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisation af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)
» Download fællesoverenskomsten (007-16)

Cirkulære om Organisationsaftale for
Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)
» Download cirkulæret (048-15)

Cirkulære om Organisationsaftale for
Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)
» Download cirkulæret (047-15)

Cirkulære om aftale om
Barsel, adoption og omsorgsdage
» Download cirkulæret (036-15)

Cirkulære om aftale om
Kompetenceudvikling
» Download cirkulæret (020-15)

Cirkulære om
Arbejdstid for tjenestemænd i staten
Vær opmærksom på, at aftalen også gælder overenskomstansatte - selvom aftalen hedder: Arbejdstid for tjenestemænd i staten.
» Download cirkulæret (018-15)

Cirkulære om organisationsaftale for
Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler
(LC/CO10’s forhandlingsområde)
» Download organisationsaftalen (020-14)

Cirkulære om aftale om
Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten
» Download cirkulæret (031-13)

Cirkulære om aftale om
Senior- og fratrædelsesordninger
» Download cirkulæret (043-11)

Cirkulære om organisationsaftale for
Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten
» Download organisationsaftalen (040-09)

Cirkulære om
Tillidsrepræsentanter i staten mv.
» Download cirkulæret (058-08)

Cirkulære om
Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
» Download cirkulæret (015-08)

Cirkulære om
Ferieaftalen
» Download cirkulæret (053-05)