Main menu

Overenskomster med vikarbureauer

Dansk Socialrådgiverforening har indgået overenskomster med private vikarbureauer. Her finder du listen.

Dansk Erhverv 
Børsen
1217 København K
Telefon: 33 74 60 00
E-mail: info@danskerhverv.com
» Se overenskomst

Følgende virksomheder har tiltrådt overenskomsten med Dansk Erhverv: 

 • Aktiv Care
 • Adecco Servicio
 • Forenede Vikar
 • Hartmanns
 • Kavaleriet
 • Kinnerup Care
 • Skovgården
 • Den Sociale Udviklingsfond
 • Social Teamet
 • Socialfagligt Fokus 
 • Tolkebureauet Shop4job

Andre

Konsulentfirmaet Vibeke Munk ApS 
Herlev Ringvej 4-6
2730 Herlev
Telefon: 4818 7020 (kl. 9.00-14.00) 
E-mail: info@vibekemunk.dk 
Hjemmeside: www.vibekemunk.dk   
» Se overenskomst 

Servisio ApS
Banestrøget 23, 1. sal
2630 Taastrup
Telefon: 44 26 64 64
» Se overenskomst 

Socialfagligt Fokus
Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11
5700 Svendborg
Telefon: 61 12 61 60
» Se overenskomst