Main menu

Stress

Stress er socialrådgivernes største arbejdsmiljøproblem. Det kan derfor være en god idé at sætte sig ind i DS' anbefalinger til en stresspolitik på arbejdspladsen. 

Ti procent af socialrådgiverne føler sig ret meget eller virkelig meget stressede på grund af deres arbejde og tyve procent er noget stressede, viser en undersøgelse. Dansk Socialrådgiverforening opfordrer derfor arbejdspladserne til at arbejde med at forebygge stress og give den fornødne hjælp til dem, der bliver ramt af stress.

Mange socialrådgivere oplever stress på jobbet, fordi de møder høje krav fra mange sider, og mange opgaver skal løses i et højt tempo. Socialrådgivere træffer hver dag beslutninger, der har konsekvenser for andre menneskers liv. Samtidig skal de overholde og holde sig orienteret om mange love og regler, som ofte ændrer sig. Klienter kræver - med god ret - ordentlig behandling og god tid.

En stresset socialrådgiver er hverken til gavn for arbejdsgiveren, klienterne eller socialrådgiveren selv.

Ansvaret for et godt arbejdsmiljø ligger både hos arbejdsgiveren og hos de ansatte - det er et fælles anliggende. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant og din leder - sæt aktiviteter i gang, der kan forebygge stress.

DS vil gerne støtte medlemmerne i at stoppe stressen. På disse temasider kan du læse mere om stress, og hvad du og arbejdspladsen kan gøre for at komme det til livs.

DS' anbefalinger til stresspolitik: Stress-retningslinjer på arbejdspladsen
Enhver arbejdsplads bør i MED-udvalg/Samarbejdsudvalg udarbejde retningslinjer for stress, som passer til de forhold, der er det pågældende sted. Læs mere i DS’ vejledning om Stress-retningslinjer på arbejdspladsen.
» Læs pjecen
Udgivet: februar 2009

Stress-retningslinjer til arbejdspladsen fra KTO/KL
» Stresshåndbogen

Links 
Læs mere om hvordan du tackler stress på arbejdspladsen:
» BAR FOKA
» FTF