Main menu

Arbejdspres

Hvordan tackler du et højt arbejdspres - og det at have for mange opgaver? Er dit arbejde organiseret rigtigt?

Arbejdspres handler om, at der er for meget at lave – for mange arbejdsopgaver i forhold til den tid og de ressourcer, der er til rådighed. En anden vigtig årsag kan være den måde det daglige arbejde er organiseret på.

Det er meget almindeligt at tackle arbejdspresset ved at arbejde over eller tage arbejdsopgaverne med hjem.

På længere sigt kan man opleve, at det faglige niveau daler, at man bliver utilfreds med sin egen indsats, at der opstår unødvendige konflikter kollegerne indbyrdes, at der kommer flere klager, og at man trods ihærdigt overarbejde alligevel ikke kan nå alle opgaver.

Et konstant højt arbejdspres i lange perioder kan føre til problemer med det psykiske arbejdsmiljø, først og fremmest til stress og sygemeldinger.

Hvad kan man gøre?
Det er vigtigt, at kollegerne på arbejdspladsen seriøst drøfter, hvordan den enkelte tackler et eventuelt konstant højt arbejdspres. Det er en god idé at blive enige om en fælles strategi.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer til, at man som udgangspunkt overholder sin arbejdstid. Hvis det i særlige situationer og kortvarige perioder er nødvendigt med ekstra arbejde, så er det vigtigt, at man registrerer al overarbejde, også selvom det foregår hjemme.

De opgaver, som man ikke kan nå at løse, bør ikke være den enkelte socialrådgivers ansvar at finde løsninger på. Det er et ledelsesmæssigt ansvar. Derfor bør man bede sin leder om hjælp til at få prioriteret arbejdsopgaverne, hvis arbejdspresset er for stort.

Det er altid en god ide at kunne dokumentere konsekvenserne af arbejdspresset. F.eks. i form af fælles dokumentation af sagstal, overarbejde, efterslæb i sagerne, sygefravær, personaleomsætning, antal klagesager, osv. Tal med din tillids- eller din arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan I kan gribe det an.

Kontakt
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten kan tage problemer med konstant arbejdspres eller stressproblemer op med ledelsen.