Main menu

Hvad er stress?

Mennesker oplever stress forskellige og vi har alle forskellige grænser for, hvad vi kan klare. Har du overvejet, hvad der gør dig stresset?

Hvordan viser stress sig?
Du er stresset, hvis du føler dig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig, hvis du tænker på dit arbejde hele tiden, eller hvis du har svært ved at sove om natten, fordi du tænker på dit arbejde.

Hvad er stress egentlig?
Stress er en tilstand, der fysiologisk er karakteriseret ved energifrigørelse og psykologisk ved ulyst og anspændthed.

Hvorfor er vi stressede?
Stress er et resultat af, at der ikke er balance mellem kravene til vores arbejde og de muligheder, vi har for at leve op til kravene.

Krav i arbejdet
Krav omfatter både opgavemængden samt omfanget af de mentale evner, der skal til for at læse opgaverne. F.eks. koncentration og hukommelse.

Kontrol i arbejdet
Kontrol omfatter både bredden af de færdigheder, man har til rådighed, når arbejdsopgaverne skal løses, og omfanget af de muligheder, man har for at tage beslutninger om sit arbejde.

Årsager til stress

  • Ubalance mellem (høje) krav og (lav) kontrol i arbejdet.
  • Højt arbejds- og tidspres, for mange arbejdsopgaver, korte deadlines, højt tempo, uforudsigelighed.
  • Manglende eller uklare prioriteringer, mål og forventninger fra ledelse og beslutningstagere.
  • Modsatrettede krav.
  • Mangel på støtte i arbejdet, kollegial eller ledelsesmæssig opbakning, være alene om beslutningerne.
  • Dårligt samarbejde, konflikter, mobning, chikane.
  • Vold og trusler om vold kan øge stressniveauet.

Er stress farligt?
Det er ikke farligt at have travlt eller være stresset i kortere perioder. Men konstant stress i lange perioder udsætter personen for helbredsmæssige risici.

Stress kan føre til forskellige psykiske, sociale og fysiske symptomer og lidelser samt til  udbrændthed.