Main menu

Udbrændthed

Hvis du har været stresset i en lang periode og ikke får gjort noget ved det, kan du med tiden opleve udbrændthed. 

Hvad er udbrændthed?
Udbrændthed er en stresstilstand, der kan opstå, når man over en længere periode belastes og gradvist får det dårligere og dårligere. Udbrændthed - eller udmattelsesdepression - har tre vigtige dimensioner:

 • Følelsesmæssig udmattelse
 • Mindsket engagement i andre mennesker
 • Mindsket effektivitet i arbejdet

Symptomer på udbrændthed

 • Tab af følelsesmæssige ressourcer
 • Manglende engagement i mennesker omkring dig
 • Træthed
 • Kynisme
 • Følelseskulde
 • Negative holdninger overfor andre
 • Negativ selvvurdering
 • Følelse af ikke at leve op til egne forventninger
 • Hjælpeløshed

Kilde: Bo Netterstrøm: Stress på arbejdspladsen

Man skal kunne brænde for selv at brænde ud!
Udbrændthed er især et problem for de mennesker, der arbejder med andre mennesker. Og er dybt engagerede i deres arbejde. Arbejdet i et risikoerhverv er ofte problem- og løsningsfokuseret. Derfor stiger din risiko for at brænde ud, hvis du ofte oplever, at dine klienter har ringe chancer for en positiv udvikling. Eller hvis forholdet mellem dig og klienten er dårligt.

Faser i udbrændthedsprocessen
I den entusiastiske startfase opleves arbejdet stimulerende. Krævende, men vi får også noget igen.

I den efterfølgende stagnationsfase er resultaterne svære at få øje på. Engagementet daler. Kollegerne virker negative, vi lægger afstand til dem og isolerer os mere og mere. Det begynder at være svært at koncentrere sig og at falde i søvn derhjemme om aftenen. 

I frustrationsfasen tror vi ikke længere på, at det bliver bedre. Magtesløsheden har taget over, vi trækker os ind i os selv. Overvejelserne dukker op: er det her egentlig det rigtige arbejde for mig? Trætheden er ved at være kronisk.

I den efterfølgende apatiske fase går vi helt i stå. Tror ikke på, at vi hverken kan forandre noget på arbejdspladsen eller få et nyt job. Vi er udbrændte. Kollapser fysisk eller psykisk og er nødt til at holde op med at arbejde.

Et menneske, der brænder ud, mister i løbet af processen langsomt sine ressourcer og sin energi. Selvrespekt og personlighed har fået en drejning og er forandrede. Mindreværd, utilstrækkelighedsfølelse og afmagt er typiske følelser. Hukommelsessvigt, blackout, tunnelsyn, vanskeligheder med at tænke klart og depressioner er andre typiske psykiske følger.

Udbrændthed kan ikke bare soves væk! Selv om trætheden er altovervældende.

Hvad kan du gøre?
Psykologisk behandling er ofte en nødvendig vej ud af en stresskollaps eller udmattelsesdepression.

Behandling kan hjælpe os til at komme på fode igen. Få os til at se problemerne i et nyt lys.
Men vær opmærksom på, at individuel behandling ikke løser de grundlæggende problemer på arbejdspladsen. Det, der gjorde dig syg!

Hvad kan I gøre?
Stress og udbrændthed er ofte et fælles problem, flere kolleger eller hele arbejdspladsen deler. Derfor er det vigtigt, at I holder øje med hinanden og gør opmærksom på snigende symptomer på stress og udbrændthed. Og helst sætter ind, før problemerne har vokset sig uoverskueligt store.

Én udbrændt medarbejder er én for meget. Og et alvorligt tegn på, at der er noget galt med arbejdsmiljøet. Det er vigtigt, at I støtter hinanden, og får sat gang i arbejdet med at undersøge og rette op på arbejdsmiljøet.