Main menu

Kollektive symptomer på stress

Der er en række generelle og typiske symptomer på stress på arbejdspladsen.  


Typiske faresignaler på arbejdspladsen:

Højt sygefravær, evt. langtidssygemeldinger

- hvor højt er det gennemsnitlige sygefravær på jeres arbejdsplads? - sker der sygemeldinger på grund af stress eller udbrændthed?

Stor personaleudskiftning
- hvor tit må der ansættes nye folk i de samme stillinger?

Omfattende overarbejde
- er nogle eller mange på arbejdspladsen så ramt af overarbejde, at det ikke kan nå at afspadseres? - tager man arbejde med hjem, uden det bliver registreret som arbejdstid?

Ineffektivitet, dårlig service og fejl i arbejdet
- er der mange klager? - er kvaliteten dårlig?

Manglende engagement og fællesskabsfølelse
- er der svigtende tilslutning til f.eks. klubmøder og sociale arrangementer?

Samarbejdsproblemer og magtkampe, kliker og sladder
- tilskrives problemer bestemte personer? eller afdelinger?

Klager over manglende information og dårlig kommunikation
- er der oplevelser af ikke at blive hørt? - eller ikke få besked?

Mobning, chikane
- er der personer, som udsættes for overdreven kritik, drillerier eller forfølgelse?