Main menu

Ledelse og stress

Er du leder? Så har du en dobbeltopgave i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Du skal nemlig både tage vare på dit eget arbejdsmiljø - og på dine medarbejderes. Den dobbelte opgave
Som leder har du en stor del af ansvaret for arbejdspladskulturen i din afdeling. Det smitter, hvis lederen arbejder hektisk, i mange timer og med manglende overblik. Medarbejderne bliver stressede, hvis resultatet af lederens manglende overblik går ud over dem - i form af kontraordrer, fejl der i al hast skal udbedres og et generelt opskruet tempo.

En leder har også ansvar for, at kravene til medarbejderne er afstemte i forhold til medarbejdernes ressourcer. Mål skal være klare, opgaverne veldefinerede og informationen tilstrækkelig til, at medarbejderne kan udføre opgaverne.

Lederens krydspres
Lederen har selv en stor risiko for stress. Kravene til lederne er generelt høje, og ansvaret kan være voldsomt. Lederen kan ofte opleve sig i et krydspres, hvor der skal balanceres mellem politiske og økonomiske krav og medarbejdernes krav, f.eks. om flere ressourcer, efteruddannelse eller supervision. Krydspresset får ofte ledere til at forlade deres stilling, når balancegangen bliver for svær og uigennemskuelig.

Skal man forebygge stress, må lederen selv gå forrest og sørge for at tilrettelægge sit arbejdsliv, privatliv og personlige liv, så ikke alle tre dele er i kog på samme tid. I mange tilfælde er en stresset leder ikke opmærksom på, at medarbejdere i afdelingen også har problemer.

Ansvaret er delt
Ansvaret for at forebygge stress er delt ligelig - mellem ledelse og medarbejdere.
Lederen har ansvaret for passende ressourcer og en passende mængde udfordrende opgaver. Lederen har også ansvaret for arbejdskulturen i afdelingen. Om den er præget af overarbejde og et hektisk arbejdstempo, eller er præget af ro og overblik.

Medarbejderen har på sin side ansvaret for at sige tydeligt fra, hvis kravene overstiger vedkommendes ressourcer. Medarbejderen har også ansvaret for egne private forhold og for at ændre disse - eller i hvert fald tydeligt sige til, hvis problemer i privatlivet blokerer for at overkomme opgaverne på jobbet.

Handling skal følge ord
Lederen har ansvaret for i handling at vise, at ekstremt overarbejde, voldsom overbelastning og en hektisk arbejdsform ikke er i orden. En leder, som arbejder om aftenen og f.eks. via sine e-mails indikerer, at her i afdelingen arbejder vi altså også om aftenen, lægger stilen for kulturen i afdelingen. Lige som lederen, der med ord fortæller medarbejderne, at de bare skal gå til tiden, også selv skal sørge for at komme afsted. Handling skal følge ord.

Medarbejderne skal ikke opleve gentagne følelsesudbrud eller et hidsigt temperament hos deres leder. Er lederstilen præget af inkonsekvens og følelsesmæssige svingninger, stiger stressniveauet blandt medarbejderne. Der skal ro på.

Lederen som buffer
Lederen skal være buffer mellem medarbejderne og afdelingens samarbejdspartnere. Lederen skal sikre, at afdelingen ikke påtager sig flere opgaver, end det er muligt at udføre. Lederen skal også sikre, at tidsfristerne er tilpasse. Hvis lederen ikke formår at prioritere og indimellem sætte grænser for, hvor mange opgaver afdelingen kan påtage sig, har lederen et direkte ansvar for, at stressniveauet stiger i afdelingen.

Medarbejdere, der ikke selv kan stoppe
En afdeling kan være præget af et alt for højt stressniveau - og tilsyneladende have tilfredse og engagerede medarbejdere.

Det er lederens opgave at tage temperaturen på afdelingen og sikre, at de mest hårdtarbejdende medarbejdere også får den nødvendige afspadsering. At de ikke arbejder om aftenen eller i ferier og weekender. De mest kreative og entusiastiske medarbejdere brænder ofte hurtigst ud og skal have hjælp til at restituere sig mellem store, udfordrende opgaver. Nogle mennesker kan arbejde sig til en stresskollaps uden selv at mærke, at kroppen eller psyken ikke kan følge med.

Lederen skal gribe ind tidligt og venligt og bestemt sikre, at arbejdsindsatsen ikke udvikler sig til arbejdsnarkomani med efterfølgende kollaps.

Stressforebyggelse
Lederen kan med fordel tage initiativet til at forebygge stress på både individ-, gruppe- og organisationsniveau. I indsatsen skal lederen sikre, at der både tages fat i, hvordan den enkelte medarbejder kan planlægge sit arbejde og håndtere eventuelle stresssymptomer samt tages fat i at løse de problemer, der skaber stress og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. For eksempel ved at vurdere mængden af opgaver, fordelingen af opgaver, overarbejde og det kollegiale samarbejde. Måske skal lederen give en anden type støtte til medarbejderne. Måske er der medarbejdere, som skal flyttes til andre og mindre krævende stillinger. 

BAR FOKA´s ledelsesværktøj
Hos BAR FOKA finder du gode værktøjer til både at forebygge stress og til at gøre det psykiske arbejdsmiljø bedre. 
» God energi i ledelse 
» Før arbejdspresset bliver for stort