Main menu

Stresspolitik

Vidste du, at alle arbejdspladser i kommuner, i regioner og i staten skal have en stresspolitik? Find ud af hvorfor.

Alle arbejdspladser i kommuner, i regioner og i staten skal have retningslinjer om stress. Det fremgår af aftalerne om trivsel og sundhed.

Retningslinjerne skal dække arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.

Hensigten med aftalen er at få arbejdspladserne i gang med en indsats, der kan reducere eller minimere forekomsten af stress, idet forebyggelse af stress både kan forbedre den enkeltes sikkerhed og sundhed og føre til større effektivitet på arbejdspladsen.

Arbejdspladsens retningslinjer om stress (stresspolitik) skal vedtages i MED/SU. Hvis din arbejdspladsen ikke har en stresspolitik, så bed arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant om at tage det op i det lokale MED-udvalg/samarbejdsudvalg.

DS' anbefalinger til stresspolitik: Stress-retningslinjer på arbejdspladsen
Enhver arbejdsplads bør i MED-udvalg/Samarbejdsudvalg udarbejde retningslinjer for stress, som passer til de forhold, der er det pågældende sted. Læs mere i DS’ vejledning om Stress-retningslinjer på arbejdspladsen.
» Læs pjecen
Udgivet: februar 2009

Links
Relevante links til dig, der vil vide mere om, hvordan man udarbejder en stresspolitik.
» FTF om stresspolitik
» "Viden på tværs" om aftaler om stress