Main menu

Ideer til stresspolitik

Hvordan arbejder du og dine kolleger på arbejdspladsen bedst med at udarbejde en stresspolitik?Sørg for effektiv organisering af arbejdet

 • Lav en bevidst fordeling af sager mellem medarbejderne ud fra en mere objektiv vurdering af sagernes kompleksitet og tidsforbrug.
 • Lav et redskab, som ledelsen kan bruge til styring og fordeling af arbejdsopgaverne.
 • Skab ro og koncentration om arbejdsopgaverne, f.eks. gennem telefonfri dage, klientfri dage og effektivisering af administrative rutiner.
 • Tilrettelæg beslutningsprocesserne på en sådan måde, at den enkelte ikke føler sig alene med ansvaret.

Prioritér arbejdsopgaver

 • Ledelse og politikere tager beslutning om, hvilke sociale sager, der er de vigtigste, og hvad der skal ske med de sager, der havner nederst på prioriteringslisten.
 • Brug styringsinstrumenter, der kan synliggøres overfor både medarbejdere og borgere. F.eks. resultatkontrakter, kvalitetsmål, resultatmål, succeskriterier.
 • Skaf den fornødne tid til arbejdet, f.eks. gennem øgede normeringer eller færre arbejdsopgaver til den enkelte medarbejder.

Overhold normal arbejdstid

 • Undersøg hvordan arbejdsreglerne overholdes på jeres arbejdsplads. Arbejdstiden skal både være fleksibel, men også styrbar for både leder og medarbejder. Arbejdstiden må ikke løbe løbsk, og den må ikke være konstant forhøjet.

Uddannelse og implementering af ny viden i arbejdet

 • Tilrettelæg kompetenceudvikling på en sådan måde, at det kombineres med det daglige arbejde.
 • Supervision på faglige problemstillinger.
 • Afsæt midler til efteruddannelse og kurser.
 • Lav en uddannelsespolitik på arbejdspladsen, der indebærer langtidsplanlægning for både den enkelte og for grupper af medarbejdere.

Kreativ og støttende arbejdspladskultur

 • Lav normer for god omgangstone.
 • Husk at støtte hinanden med praktisk hjælp.
 • Anerkend den gode indsats. Ros og værdsættelse er vigtigt.
 • Hvad er god personalepleje for netop jeres arbejdsplads?
 • Hvordan bliver vores arbejdsplads mere kreativ og udviklende?

Opfølgning på stressramte

 • Er der sygemeldinger på grund af stress eller udbrændthed?
 • Lav en plan for, hvordan den sygemeldte kan komme tilbage til arbejdspladsen til et job uden sygdomsfremkaldende stressfaktorer
 • Hvilken støtte og hjælp ønsker arbejdspladsen at give til stresssygemeldte under sygdom? Henvisning og betaling af f.eks. krisehjælp, stressklinik, afspænding, motion eller lignende.

DS' anbefalinger til stresspolitik: Stress-retningslinjer på arbejdspladsen
Vejledning til DS' arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere

Enhver arbejdsplads bør i MED-udvalg/Samarbejdsudvalg udarbejde retningslinjer for stress, som passer til de forhold, der er det pågældende sted. Læs mere i DS’ vejledning om Stress-retningslinjer på arbejdspladsen.
» Læs pjecen
Udgivet: februar 2009

Links
» FTF om stresspolitik
» "Viden på tværs" om erfaringer med stress