Main menu

Her kan du få hjælp

Hvor kan du gå hen med dine stressproblemer?

Der er mange steder, man kan henvende sig, når man skal have løst problemer med stress på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsmiljørepræsentanten skal varetage medarbejdernes interesser i arbejdsmiljø- og sundhedsspørgsmål. Det er arbejdsmiljørepræsentanten på din arbejdsplads, som du først og fremmest kan henvende dig til med arbejdsmiljøspørgsmål.

Tillidsrepræsentant
På mange arbejdspladser tager DS' tillidsrepræsentanter også fat i problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø hænger ofte tæt sammen med andre faglige problemstillinger.

Ledelsen
Arbejdsgiveren på din arbejdsplads har pligt til at sørge for, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på fuldt forsvarlig vis. Derfor udpeger ledelsen på din arbejdsplads også en leder, der skal arbejde sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe om løsning af arbejdsmiljøproblemer.

DS-regionen
DS' regioner har ansat konsulenter, der løser faglige problemer for DS' medlemmer og for DS-klubberne.
DS-regionen har ret til at henvise dig til Arbejdsmedicinsk Klinik, som kan undersøge om din sygdom skyldes arbejdet eller andre forhold.
Find din region her.

Den privatpraktiserende læge
Hvis man er syg med fysiske eller psykiske stresssymptomer, skal man naturligvis henvende sig til egen læge.

Krisehjælpsordningen
DS yder tilskud til krisehjælp til medlemmer, der har brug for akut krisehjælp på grund af arbejdsmiljøet, og som ikke kan få krisehjælp fra arbejdsgiver eller det offentlige. Ansøgningen sendes til regionskontoret.

Links
» Arbejdstilsynet 
» Arbejdsmedicinske klinikker 
» Autoriserede arbejdsmiljørådgivere