Main menu

Hvad er trusler og vold?

Hvad er vold og hvor går grænsen? 

Arbejdstilsynets definition
Arbejdstilsynet definerer arbejdsrelateret vold som enten fysisk vold eller psykisk vold. Psykisk vold kan ente være trusler eller anden krænkende adfærd: 

”Ved arbejdsrelateret vold forstås, at borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler mod medarbejdere eller udøver anden krænkende adfærd, herunder chikane, over for medarbejdere. 

Eksempler på fysisk vold:
Angreb mod kroppen i form af overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads og spyt.

Eksempler på psykisk vold:
Trusler, der fremsættes over for medarbejdere, fx mundtlige trusler mod medarbejdernes sikkerhed, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk mod arbejdspladsen eller trusler mod medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer eller medarbejdernes ejendele. Eksempler på mundtlige trusler kan være ”Jeg ved, hvor du bor” eller ”Jeg ved, hvor dine børn går i skole”. Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller med tegninger. 

Anden krænkende adfærd, fx chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. 

Både trusler og anden krænkende adfærd kan fremsættes på flere måder, fx digitalt i sms, på e-mail, hjemmesider eller sociale medier. Begge dele kan være rettet mod medarbejderen, selvom de fremsættes overfor medarbejderens familie eller andre nærtstående.” 

Hvor går grænsen?
Det er ikke muligt at fastlægge en objektiv grænse for hvornår en episode kan betragtes som vold. 

Grænsen for hvornår der er tale om et overgreb afhænger af den enkelte medarbejder. Det er en individuel personlig vurdering. Men det er en god idé at man på arbejdspladsen definerer hvordan man kan definere vold og trusler, sådan at man har en fælles forståelse.

Hvorfor opstår trusler og vold?
Borgeren kan være utilfreds med den service forvaltningen eller socialrådgiveren yder, eller uenig i den afgørelse som er blevet truffet om en sag. Afmagten kan få borgeren til at reagere aggressivt.

I risikozonen befinder sig borgere med lavt selvværd, misbrugsproblemer og psykiske lidelser eller borgere, der føler sig kontrolleret, overvåget eller uretfærdigt behandlet.

Video - scener fra en arbejdsplads
Rødovre kommunes social- og psykiatriafdeling har sammen med Socialt Udviklingscenter SUS gennemført projekt om voldsforebyggelse. En af aktiviteterne i projektet var produktion af to små videofilm om trusler og vold:

» SUS’ film - Klik på ’Dig og dit system’ samt ’Hvis I havde skrevet til mig, at jeg skulle komme’. 

Læs mere
» 
Arbejdstilsynets vejledning D.4.3-3 om Vold