Main menu

Når skaden er sket

Har du været udsat for vold og trusler, er det normalt at gemmenløbe forskellige faser.
 

Reaktioner på vold
Det er normalt at reagere med krisesymptomer på vold og trusler. Som regel gennemløbes en chockfase, en reaktionsfase, en reparationsfase og en nyorienteringsfase. De enkelte faser kan gennemløbes hurtigt eller vare i længere tid.

Det afhænger af chokkets karakter og af individuelle reaktionsmønstre. De psykiske reaktioner kan være koncentrationsbesvær, søvnproblemer, hovedpine og mavebesvær, og kan eventuelt resultere i en posttraumatisk stressreaktion (PTSD).

Førstehjælp og krisehjælp
Det er vigtigt meget hurtigt at give psykisk 1. hjælp. Få den voldsramte til at fortælle om episoden så hurtigt som muligt, og gerne gentagne gange. En arm om skulderen og en omfavnelse er guld værd. Det er i orden at græde.

Den voldsramte bør ikke være alene i det første døgns tid. I de fleste tilfælde vil det være godt at få henvisning til psykolog, som kan give en professionel krisehjælp. Undersøg om arbejdspladsen har en krisehjælpsordning.

Ledelsens opgaver
Ledelsen bør sørge for at en kollega støtter den voldsramte, følger hende hjem, ringer til familien. Giv henvisning til psykolog, også selvom den voldsramte umiddelbart afslår det.

Mange arbejdspladser har krisehjælpsordninger. Sygesikringen giver også tilskud til psykologsamtaler bl.a. ved vold, røveri og overfald. Hvis ikke arbejdspladsen vil betale for krisehjælp, er der mulighed for at søge DS om et tilskud til akut krisehjælp. Læs om krisehjælpsordningen.

En professionel krisebehandling anbefales, da det har vist sig, at den voldsramte hurtigere får bearbejdet situationen, lettere undgår kroniske eftervirkninger og hurtigere vender tilbage til arbejdspladsen.

Voldsepisoden bør evalueres: hvad skete der, kunne man gøre noget der var anderledes, kunne situationen være forhindret? Kan arbejdspladsen lære noget, som kan bruges forebyggende?

Det er meget vigtigt at lederen tager situationen alvorligt og bakker meget tydeligt op om den medarbejder det er gået ud over. Hvis lederen bagatelliserer overgrebet, kan det opleves som endnu et svigt, og det kan være med til at medarbejderens symptomer forværres og forlænge en sygdomsperiode.

Anmeldelse af trusler og vold
Alle voldsepisoder og grove eller gentagne trusler bør anmeldes til politiet. Læs mere om politianmeldelsen.

Hvis man har været udsat for vold eller trusler om vold, kan der i henhold til voldsofferloven ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte. Ansøgningsskema fås hos politiet.

Ved psykiske skader og ved legemsbeskadigelse, skal arbejdsulykken anmeldes til Arbejdstilsynet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsen skal sendes senest 8 dage efter skadedatoen.

Hvis der er sket dødsfald, skal ulykken anmeldes inden 48 timer.

Husk at send kopi af anmeldelser til den skadelidte og til arbejdsmiljøorganisationen.

Mulighed for erstatning
Det er muligt at få erstatning for fysiske og psykiske mén, som man har pådraget sig som følge af trusler og vold. Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader.

Hjælp til voldsofre
Landsforeningen Hjælp Voldsofre: 
» voldsofre.dk

Socialt Udviklingscenter SUS 
Fra SUS kan du downloade pjecen: 
» Når din pårørende er blevet ramt på sit arbejde