Main menu

Mobning

Mobning og chikane er ofte tabubelagt. Både for den, der mobbes. Og for dem, der observerer.

Ti procent af socialrådgiverne oplever mobning, og 29 procent ser mobning foregå på arbejdspladsen viser en undersøgelse udgivet i maj 2013. Er du vidne til mobning, er der derfor kun ét budskab: Grib ind i tide!

Hvad er mobning og chikane?
Arbejdstilsynet definerer mobning således:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Mobning er et symptom på et dårligt arbejdsmiljø
Hvis der forekommer mobning eller chikane på arbejdspladsen, er det et tegn på, at der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø. Ofrene for mobning og chikane fungerer nemlig som lynafledere og syndebukke for helt andre problemer i arbejdsgruppen.

Den, som bliver offer for mobning eller chikane, kan både være den forsagte kollega, den højtråbende eller den dygtige.

Mobning og chikane kan både udøves af kolleger og ledere. Også klienter og kunder kan mobbe og chikanere. Læs mere under Vold og trusler.

Lad ikke stå til!
Det er et fælles ansvar at undgå mobning og chikane. Men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen har et særligt ansvar for at handle. Hvis du observerer mobning eller chikane på din arbejdsplads - så grib ind, eller gør opmærksom på problemet over for din ledelse eller arbejdsmiljørepræsentant.

Seks gode råd til den, der bliver mobbet:

 1. Erkend, at det her er mobning. Kald mobningen ved sit rette navn.
 2. Tal om det, lad være med at skjule det. Snak med familie og venner.
 3. Vær aktiv. Lad ikke bare stå til, men prøv at snakke med dem, der mobber, med din leder eller med arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten.
 4. Søg professionel hjælp hos fagforening, læge eller psykolog.
 5. Bevar din autoritet og reager med autoritet over for mobningen. Du skal bruge din handlekraft.
 6. Hvis det ikke lykkes at gøre noget på arbejdspladsen, så gå væk fra mobningen. Sig op.

Gode råd til virksomheder, der gerne vil i gang med at forebygge af konflikter og mobning

 1. Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø med det formål af forbedre det.
 2. Vær opmærksom på stressniveauet – hos den enkelte og i organisationen.
 3. Vær opmærksom på organisering og planlægning. Mange konflikter er et resultat af dårlig planlægning af arbejdsopgaver og organisering i det hele taget.
 4. Vær bevidst om kultur og omgangstone (er der en hård kultur, hvor man er efter hinanden, har en hård tone, er der meget konkurrence, lav respekt eller tolerance…). Lav gerne regler og politikker for hvordan man bør omgå hinanden og træn god kommunikation og konfliktløsning.
 5. Ledelsesudvikling – gør lederne (endnu) dygtigere.
 6. Kompetenceudvikling af medarbejdere (de skal også på kursus og have viden omkring mobning, konfliktløsning, kommunikation).
 7. Rekruttér de rigtige folk!
 8. Vær opmærksom ved forfremmelser.
 9. Sørg for professionel introduktion af nyansatte – de skal f.eks. kende de skjulte regler.

Læs mere på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside 

Hotline - hvis du har behov for hjælp? 
Har du behov for hjælp om mobning på arbejdspladsen, kan du kontakte Arbejdstilsynets Hotline. 
» Hotline om mobning på arbejdspladsen 

Links
Her finder du links til fakta og vejledning og hjælp
» Et godt psykisk arbejdsmiljø - forbyg seksuel chikane (Pjece, december 2015)
» EU´s faktablad om mobning på arbejdspladsen (2002)
» Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane 
» Test arbejdspladsen om mobning 
» Videncenter for Arbejdsmiljø 
» Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen (Håndbog, 2010)