Main menu

Indeklima

Et godt indeklima er karakteriseret ved, at man ikke lægger mærke til det.

Oplever du gener på din arbejdsplads, som du tror kan have med indeklimaet at gøre? Som medarbejder er du pligtig til at gøre arbejdsmiljøorganisationen opmærksom på at I måske har et indeklimaproblem.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal give viden og råd om problemet, og arbejdsgiveren skal sørge for at arbejdet er arbejdsmiljømæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Indeklima og psykisk arbejdsmiljø
Når indeklimaet giver problemer, kan der være tale om en blanding af fysiske og psykiske påvirkninger, som tilsammen gør, at medarbejderne trives dårligt på arbejdspladsen.

Både fysiske og psykiske symptomer kan være forbundet med såvel dårligt indeklima som helt andre forhold på arbejdspladsen - f.eks. stress, konflikter og dårlige arbejdsstillinger.

Redskaber til indeklimaarbejde
Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal alle arbejdspladser gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV) mindst hver tredje år. APV er det vigtigste værktøj for arbejdsmiljøorganisationen.

Links
Her finder du relevante links om indeklima: 
» Arbejdstilsynets hjemmeside
» Indeklimaportalen 
» Arbejdsmiljoweb.dk