Main menu

Konsulenter

Kontakt DS' konsulenter på Arbejdsmiljøtelefonen og Arbejdsmiljøbrevkassen.

Elisabeth Huus Pedersen er psykolog og uddannet stressvejleder. Elisabeth arbejder som konsulent på arbejdsmiljøområdet med udvikling, vidensindsamling og information om socialrådgivernes arbejdsmiljø. Endvidere rådgiver hun Dansk Socialrådgiver-forenings regioner på vanskelige sager og koordinerer arbejdsmiljøindsatser. Elisabeth er ansat i sekretariatet i København.

Lis Pedersen er socialrådgiver og arbejdsmiljøkoordinator. Lis arbejder med medlems- og arbejdspladssager, hvor arbejdsmiljøet er i fokus. Hun har særlig viden om voldsforebyggelse samt dialogen med arbejdspladser med massive problemer. Lis er ansat i Region Nord.


 

Mette Glud Holm er socialrådgiver og Master i Social Integration. Mette arbejder som faglig konsulent med løn- og ansættelsessager og koordinerer arbejdsmiljøindsatsen i Region Øst. Hun har særlig viden om sygefravær og fastholdelse. Mette er ansat i Region Øst.