Main menu

BAR FOKA

BAR FOKA en sammenslutning af branchemiljøråd, som laver branchevejledninger om, hvad der er god arbejdsmiljøstandard.

Hvad er branchearbejdsmiljøråd? Der er 11 BAR'er (BrancheArbejdsmiljøRåd), der består af repræsentanter for arbejdsgivere og medarbejdere.

BAR'erne kortlægger de enkelte branchers arbejdsmiljøproblemer, udarbejder information, temamøder og uddannelse og foreslår forskning.

Offentlig kontor og administrationsområdet
Branchearbejdsmiljørådet for finans, offentlig kontor og administration, forkortet BAR-FOKA,dækker arbejdspladser i staten, regioner og kommuner samt ansatte i finanssektoren.

I alt ca. 200.000 ansatte er gennem deres organisationer tilknyttet BAR FOKA.
DS er repræsenteret i BAR FOKA sammen med bl.a. HK/Kommunal, HK/Stat, AC og Statsansattes Kartel. Arbejdsgiversiden repræsenteres bl.a. af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Finansministeriet.

Sundhedsektoren og undervisningssområdet
Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed, forkortet BAR SOSU, og Branchearbejdsmiljørådet for Undervisnings og forskning, forkortet BAR U&F, laver også materialer, der er relevante for socialrådgivere der arbejder i sundheds- eller undervisningssektoren.

Find de tre BAR'ers information, vejledning og nyhedsbreve på: www.arbejdsmiljoweb.dk

Materialer og vejledninger
Branchearbejdsmiljørådene udgiver branchevejledninger, som viser parternes fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har godkendt, at branchevejledningen er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Opret din egen overbliksside
På arbejdsmiljoweb.dk kan du desuden gemme de temaer og værktøjer om arbejdsmiljø, som du er særligt interesseret i på ét samlet sted. Funktionen hedder ”Min side” og går på tværs af BrancheArbejdsmiljøRådenes (3BAR) hjemmesider, og gør det lettere at få et overblik over arbejdsmiljøet. 

For at bruge "Min side", skal du blot oprette en profil med din e-mail og et kodeord.
» Opret profil