Main menu

Krisehjælp

Dansk Socialrådgiverforening har en krisehjælpsordning, der giver tilskud til akut krisehjælp, hvis du har arbejdsmiljørelaterede problemer på arbejdspladsen.

Dansk Socialrådgiverforenings krisehjælpsordning skal sikre, at medlemmer fastholdes på arbejdsmarkedet. Derfor gives økonomisk tilskud til akut krisehjælp til medlemmer, der har brug for hjælp fra en psykolog til at håndtere en akut personlig krise udløst af arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen.

For at få tilskud skal krisen være opstået på grund af forhold på arbejdspladsen. Situationen skal være så alvorlig, at hverken du eller Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter kan håndtere krisen.

Det er arbejdsgiverens ansvar at arbejdsforholdene for de ansatte er arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Derfor bør arbejdsgiveren betale for ansattes udgifter til krisehjælp, der er blevet nødvendig på grund af forhold på arbejdspladsen. Derfor kontakter DS’ konsulenter for det meste først din arbejdsgiver.

Krisehjælpens omfang
Hver ansøger kan max. få bevilget 2.500 kr.

Andre muligheder
Har du behov for længerevarende psykologbehandling, kan du få tilskud fra sygesikringen. Det er din praktiserende læge, som henviser til behandlingen. Det kan derfor være en god idé at tale med din læge om dine muligheder. Som hovedregel kan du blive henvist, hvis du:

 • har været offer for røveri, vold el. voldtægt
 • har været offer for trafik- eller andre ulykker
 • er pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • er pårørende ved dødsfald
 • har forsøgt selvmord
 • har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år
 • har fået diagnosticeret en let til moderat depression og er over 18 år
 • har fået diagnosticeret let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er i aldersgruppen 18 til 38 år

Kriterier for at få tilskud til akut krisehjælp
Læs mere om kriterierne for at få hjælp fra krisehjælpsordningen.

Kontakt
Kontakt DS’ Regioner for flere informationer om krisehjælpsordningen.

Læs mere om
» Psykologbehandling
» Søg psykolog