Main menu

Kriterier for at få tilskud

Der er en række kriterier for at få tilskud fra DS' krisehjælpsordning.

Du kan få tilskud til akut krisehjælp hvis:

  • du er aktivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening
  • du er i en akut personlig krise på grund af arbejdsmiljøet på din arbejdsplads
  • offentlige og private finansieringsmuligheder er ikke mulige, f.eks. lægehenvisning til psykologbehandling over sygesikringen, private forsikringsordninger, m.v.
  • du sender en ansøgning til din konsulent i DS

Tilskuddets omfang
Du kan max. få 2.500 kr. i tilskud til krisehjælp fra Dansk Socialrådgiverforening.

Hvis du får brug for yderligere behandling, må du selv betale, - eller f.eks. prøve at søge din arbejdsgiver herom igen. Spørg evt. konsulenten i DS, om hjælp til det.

DS dækker ikke udgifter til transport eller tabt arbejdsfortjeneste.

Kontakt til arbejdsgiver, AMiR/TR og Arbejdstilsynet
DS vil normalt kontakte arbejdsgiveren for at forsøge at få arbejdsgiveren til at påtage sig helt eller delvist at dække DS' udlæg til krisehjælp.

DS vil normalt også kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, sådan at de kan igangsætte aktiviteter, der kan forebygge at dine kolleger også rammes af kriser.

Krisen bør anmeldes som arbejdsskade. Læs mere om anmeldelser.

Hvis du bliver i tvivl om DS' retningslinjer for krisehjælp, så kontakt din konsulent i DS.

Når du har fået krisehjælp...

  • Når du har fået bevilget krisehjælp, modtager du en kopi af bevillingen og de registrerede oplysninger.
  • Du skal begynde på krisehjælpen senest 1 måned efter, at bevillingen er givet - ellers bortfalder den.
  • Krisehjælpsbehandlingen skal være afsluttet senest 3 måneder efter behandlingens start - ellers bortfalder den.
  • Du skal selv opsøge og træffe aftale med en behandler, f.eks. en autoriseret psykolog eller psykiater.
  • Når krisehjælpsbehandlingen er afsluttet, sender behandleren regningen direkte til DS.

Find din konsulent
Find din konsulent i Region Syd, i Region Nord, i Region Øst og for alle statsarbejdspladser.