Main menu

Pjecer

DS udgiver pjecer om arbejdsmiljø og holder øje med statistik og forskning på arbejdsmiljøområdet.

AMiR og arbejdsmiljø - Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant
Denne pjece giver dig nogle af de vigtigste oplysninger, som du skal være opmærksom på som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant.
Læs pjecen
Udgivet: december 2016

Tillids- og arbejdsmiljø-repræsentant som bisidder
Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljø-repræsentant kan én af dine opgaver blive, at være bisidder for en kollega. DS har udarbejdet en pjece, hvor du kan læse mere om opgaven og de forberedelser og overvejelser du bør gøre dig i den forbindelse.
Læs pjecen
Udgivet: december 2016

DS' anbefalinger til stresspolitik: Stress-retningslinjer på arbejdspladsen
Vejledning om stresspolitik til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i Dansk Socialrådgiverforening.
Læs pjecen
Udgivet: februar 2009

Korttidsværkstedet - en effektiv metode til løsning af arbejdsmiljøproblemer
Denne pjece gennemgår en metode kaldet “Korttidsværkstedet”, som du og dine kolleger kan bruge til at gøre noget ved arbejdsmiljøet på din arbejdsplads
Læs pjecen
Udgivet: 2000