Main menu

Undersøgelser

DS udgiver undersøgelser og holder øje med statistik og forskning på arbejdsmiljøområdet. De vigtigste findes her:

Socialrådgivere – psykisk arbejdsmiljø og helbred 2011/12
Rapporten præsenterer resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i samarbejde med FTF. Undersøgelsen omfatter et repræsentativt udsnit af medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening. Rapporten er udarbejdet af TeamArbejdsliv ved Flemming Petersen, m.fl.
» Læs undersøgelsen
Udgivet: maj 2013

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012
I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening gennemført en undersøgelse af arbejdsmiljø-repræsentanternes antal, valgperiode, vilkår, tilfredshed med DS’ service og tilbud samt og ønsker til DS’ arbejdsmiljøindsats fremover.
» Læs undersøgelsen
Udgivet: april 2012

Ubalance mellem indsats og belønning
Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-miljø, Forskningsnyt nr. 50, Marts 2011.
» Læs rapporten
Udgivet: marts 2011

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde
En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.
» Læs rapporten
Udgivet: oktober 2010

Stressrelaterede tilstande og symptomer i 50 jobgrupper
Forebyggelsesfondens midler skal gå til projekter over for særligt nedslidningstruede brancher og job, dvs. dem som har højest risiko for 1) langvarigt sygefravær, 2) førtidspension eller 3) efterløn.
» Læs rapporten
Udgivet: oktober 2009

Politiken-rundspørge blandt socialrådgivere
Foretaget af Politiken i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening.
» Læs analyseresultaterne
Udgivet: juni 2009

Arbejdsskadestyrelsens arbejdsskadestatistik 2009
Årets tema: Psykiske sygdomme
Det fremgår af rapporten, at kvindelige social-rådgivere ligger højt på listen over faggrupper der anmelder flest psykiske sygdomme.
» Læs rapporten

Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsskadestatistik 2009
Oversigt over henvendelser og anmeldelser af arbejdsskader (ulykker og erhvervssygdomme) fra medlemmer af Dansk Socialrådgiver-forening i 2009.
» Læs rapporten

IT, køn og psykisk arbejdsmiljø i administrativt arbejde 
IT giver mere travlhed, kontrol - og frihed. Avancerede IT-systemer har påvirket det administrative arbejde  i jobcentrene enormt. Det har blandt andet ført til mere travlhed, mere registrering og kontrol – men også til mere frihed, viser en ny undersøgelse SFI og RUC har lavet.
» Læs rapporten
Udgivet: 2009

Job og branchemæssige stressfaktorer
Rapport om sammenhænge mellem job, brancher og stressfaktorer - med særligt fokus på jobtyper i komuner og regioner. Udarbejdet af CASA.
» Læs rapporten
Udgivet: september 2008

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Delrapport 2
Interviewundersøgelsen viser, at betydelige arbejdsmæssige belastninger i omkring halvdelen af førtidspensionssagerne har sammenhæng med den forringede arbejdsevne og opståede psykiske eller muskel-skeletlidelse. Arbejdsmæssig forebyggelse er dermed en potentiel mulighed, og effektiv indsats synes at være forbundet med stor gevinst for den enkelte som for samfundet.
» Læs rapporten
Udgivet: august 2008

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Delrapport 1
Den statistiske analyse viser, at der har været en klar stigning i antal bevilgede førtidspen-sioner med diagnosen psykiske lidelser blandt socialrådgivere og socialpædagoger i PKA.
» Læs rapporten
Udgivet: maj 2008

People work - at arbejde med mennesker - belastninger og reaktioner
Denne artikel er udgivet i forbindelse med forskningsprojektet PRIAM (Psykosociale reaktioner i arbejdet med mennesker). Artiklen er skrevet af Mogens Agervold, Århus Universitet.  
» Læs artikel
Udgivet: 2008

Psykosocialt arbejdsmiljø, kompetence og arbejdsrelateret følelsesmæssig nedslidning i arbejdet med mennesker (2005-2008)
Forskningsprojektet PRIAM (psykosociale reaktioner i arbejdet med mennesker) har udgivet 8 rapporter. PRIAMs formål var at undersøge hvordan organisatoriske og psykosociale arbejdsforhold påvirker forekomsten af følelsesmæssig nedslidning i arbejdet med mennesker, herunder om kompetence hos den enkelte og i organisationen har en modererende virkning i forhold til stress og følelsesmæssig nedslidning.
» Læs rapporterne

Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik 1994-2003
Arbejdstilsynets statistik - anmeldte arbejdsskader blandt socialrådgivere i perioden 1994 til 2003.
» Læs statistik
Udgivet: december 2004