Main menu

Få hurtigt svar

Her finder du en genvej til svar på ofte stillede spørgsmål inden for arbejdsmiljø.Stress

Jeg er netop sygemeldt med stresssymptomer. Hvor lang tid er man typisk syg med stress?

Det er meget forskelligt, hvor længe en stresssygemelding varer. Det afhænger af dine symptomer, og det er noget, du skal drøfte løbende med din læge. Nogle har bedst af en kort sygemelding på for eksempel tre uger. Andre har brug for en længerevarende sygemelding.

Tal også med din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant, og bed om at en af dem deltager som bisidder ved sygefraværssamtalen med din leder. De kender arbejdspladsens regler, og de kan hjælpe dig til at få lavet en god aftale om tilbagevenden til arbejde.

Læs gode råd til stresssygemeldte.

Trusler

Jeg har været udsat for trusler fra en borger, og min leder siger, at det må jeg forvente i mit job. Er det rigtigt?

Mange socialrådgivere kommer ud for trusler i deres arbejde, men det er ikke det samme som, at man skal ignorere problemet. Det bør være en del af jeres metodeudvikling at sætte fokus på forebyggelse af trusler og vold. Husk at trusler og vold skal anmeldes som en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet og til din arbejdsgivers forsikringsselskab/Arbejdsskadestyrelsen.

Hvis der er risiko for vold, skal der desuden være høje sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel i form af alarmer, flugtveje, en klar kriseplan. Til de medarbejdere, der bliver ramt af trusler eller vold, bør arbejdspladsen kunne sikre psykisk førstehjælp og psykologisk krisehjælp eller supervision. Tal med din arbejdsmiljørepræsentant om problemet.

Gentagne trusler slider på psyken, så pas på dig selv, for eksempel ved at skifte jobfunktion i tide.

Læs gode råd til voldsramte.

Udhængning

Jeg har lige opdaget, at en af mine borgere skriver grimt om mig på Facebook. Hvad kan jeg stille op?

Udhængning i det offentlige rum kan være meget grove injurier eller ’bare’ skældsord. Du skal tage skærmprints, så grovhederne kan dokumenteres.

Du bør kontakte din leder og din tillidsrepræsentant, så I sammen kan drøfte, hvad der eventuelt kan gøres for at få borgeren til at stoppe. Det er vigtigt, at I tager stilling i den konkrete sag, og eventuelt indhenter juridisk bistand.

Læs mere om udhængning i det offentlige rum.

Arbejdsbord

Mit skrivebord er ikke et hæve-sænkeskrivebord. Jeg er begyndt at få ondt i ryggen. Kan jeg kræve et hæve-sænkeskrivebord? 

Du har ikke krav på et hæve-sænkeskrivebord. Men Arbejdstilsynets vejledninger om arbejdspladsens indretning og inventar og om skærmarbejde foreskriver, at sidde- og arbejdshøjde skal kunne tilpasses individuelt, og at man har brug for variation i arbejdet for at undgå besvær i muskler, sener og led. Et hæve-sænkebord og en kontorstol, der kan indstilles, er en god løsning.

Desuden er det vigtigt, at du kan regulere på placeringen af din skærm, tastatur og mus. Husk også at gå og stå i løbet af arbejdsdagen. Tal med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant om mulighederne.

Læs mere om mus og skærmarbejde.

Storrumskontor

Jeg sidder på storrumskontor med ti andre medarbejdere. Der er meget støj og forstyrrelser, og det går ud over min koncentrationsevne. Jeg får kun halvt så meget fra hånden, som jeg gjorde tidligere, og jeg har fået stresssymptomer. Hvad kan jeg gøre?

Tal med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant om dine muligheder. Kan I i fælleskab lave adfærdsregler om støj og forstyrrelser?  Kan du få adgang til et stillekontor? Kan der opsættes skillevægge? Kan du arbejde hjemmefra? Kan høreværn eller hovedtelefoner være en mulighed? Skal I have flere møderum?

Prøv at finde både nogle kortsigtede løsninger, som kan hjælpe dig her og nu, og nogle langsigtede løsninger, der kan hjælpe alle i storrummet.

Læs mere om storrum.

Arbejdsskade

Hvordan anmelder man en arbejdsskade? 

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker, som for ekempel fald, trafikulykker, trusler og vold til Arbejdstilsynet og til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller din leder om, hvordan arbejdsulykker bliver anmeldt på dit arbejde. Husk at få kopi af anmeldelsen. Du har selv pligt til at følge op på, om skaden er anmeldt.

Din læge og tandlæge har pligt til at anmelde erhvervssygdomme og mistanke om sygdom, der skyldes forhold på arbejdet.

Du kan også selv anmelde, eller få DS til at hjælpe dig med en arbejdsskadeanmeldelse. 
Du har en frist på et år til at anmelde ulykker og erhvervssygdomme.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade og om politianmeldelse.