Main menu

Din udviklingsplan

Alle socialrådgivere ansat på det regionale eller kommunale område, har ret til en individuel udviklingsplan.

Udviklingsplanen skal være skriftlig og skal revideres én gang om året. Formålet med udviklingsplanen er at sikre, at dine kompetencer vedligeholdes og udbygges.

Der er ikke nogen eviggyldig opskrift på, hvordan en god udviklingsplan ser ud, men følgende fire elementer bør være til stede i enhver udviklingsplan:

  • Udviklingsmål – en beskrivelse af det eller de mål du gerne vil arbejde hen imod
  • Aktiviteter – en beskrivelse af, hvilke aktiviteter der skal sættes i værk for at nå udviklingsmålet
  • Tidsperspektiv – en angivelse af, hvornår aktiviteterne skal påbegyndes og eventuelt afsluttes
  • Evaluering – en angivelse af, hvornår leder og medarbejder sammen evaluerer, hvordan det er gået i forhold til udviklingsmål og iværksatte aktiviteter.

Vejledning om udviklingsplaner giver inspiration og vejledning til hvordan man kan arbejde med individuel kompetenceudvikling og udviklingsplaner. Endvidere er der syv artikler med erfaringer fra seks arbejdspladser, der arbejder med kompetenceudvikling og udviklingsplaner . Artiklerne er tænkt som inspiration til hvordan man kan gøre på egen arbejdsplads.

Vi har nedenfor lavet et eksempel på, hvordan en udviklingsplan kan se ud for en socialrådgiver. Du kan ringe til Karrieretelefonen for rådgivning og sparring om din udviklingsplan.

Eksempel – Udviklingsplan for socialrådgiver LL ansat i en børnefamilieafdeling på 3. år efter endt uddannelse

Udviklingsmål I LL vil gerne beskæftige sig mere med familiebehandling familiebehandling/ de svære samtaler. Afdelingens psykolog opstarter en gruppe for unge anbragte og deres biologiske mødre. LL kobles til denne gruppe. Der er opstart i september 2014 og der foretages en evaluering af gruppen og herunder  LL´s deltagelse januar 2015.

Udviklingsmål II LL vil gerne have større teoretisk kendskab til familiebehandling. LL påbegynder diplomuddannelsen i familiebehandling på ….. LL får i første omgang bevilliget to moduler af uddannelsen. LL forpligtiger sig til i forbindelse med hvert modul at holde ét fagligt oplæg for hele afdelingen, hvor hun fremlægger ny viden fra uddannelsen og lægger op til en diskussion af praktiske anvendelsesmuligheder diskuteres. Uddannelsen har opstart januar 2015. Der er ansøgningsfrist november 2014. LL har ansvaret for ansøgningen. LL holder første oplæg i maj 2015. December 2015 evalueres og aftales hvorvidt LL kan fortsætte uddannelsen.

Udviklingsmål III Styrkelse af LLs IT kundskaber. LL tilmeldes kommunens interne it-uddannelse. Leder er ansvarlig for tilmelding. Når kurset udbydes næste gang i foråret 2015. Næste MUS- samtale om ca. 1 år. LL er selv ansvarlig for at sige til, hvis det ikke er tilstrækkeligt.