Main menu

Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du i den udstrækning det kan lade sig gøre tager en kompetencegivende uddannelse, når du skal vælge efteruddannelse.

For socialrådgivere er en kompetencegivende efter- og videreuddannelse lig med en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en kandidatuddannelse.

Med en kompetencegivende efter- og videreuddannelse forbedrer du dine muligheder for højere løn og dine muligheder for at få andre opgaver eller få nyt job.

Diplomuddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser på niveau med mellemlange videregående uddannelser. Tages oftest på deltid.
» Diplomuddannelser

Masteruddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser, og på niveau med en længerevarende videregående uddannelse. Tages som udgangspunkt på deltid.
» Masteruddannelser

Kandidatuddannelser er som udgangspunkt en to-årig længerevarende videregående uddannelse, der tages på fuldtid. En række kandidatuddannelser er åbne for socialrådgivere og professionsbachelorer. En kandidatuddannelse kan give adgang til ph.d.-uddannelse.
» Kandidatuddannelse