Main menu

Find TR

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig med spørgsmål om løn og ansættelsesforhold og dine arbejdsvilkår i det hele taget.


Tillidsrepræsentanten har overblikket over lønniveauer og hvad der sker i klubben, sidder typisk i SU/MED-udvalg og har dermed indflydelse på personalepolitik, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, mv.