Main menu

Seniorsektionen

Velkommen til Seniorsektionen


Seniorsektionens bestyrelse 2016, fra venstre: Anne Kirstine Thomsen, Birte Frank Hansen, Anne-Grethe Tørnqvist Andersen, Jørgen Kunstmann, Ingerlise Jensen, Eva Hallgren, Anne Thousig Møller

Når du går på efterløn, alderspension eller førtidspension, kan du fortsætte dit medlemskab af DS i Seniorsektionen. Gennem Seniorsektionen bevarer du tilknytning til fag og fagfæller. Du får nedsat kontingent, modtager Socialrådgiveren og har mulighed for at deltage i en række arrangementer.

Seniorsektionen er en del af Dansk Socialrådgiverforening og har i 2015 over 1000 medlemmer på landsplan. Sektionen får økonomisk tilskud fra DS, som dækker en del af udgifterne.

I hver af de tre regioner afholdes ca. fire arrangementer om året. Medlemmer får direkte information om arrangementerne, og de kan desuden ses i kalenderen her på hjemmesiden, nederst i DS' nyhedsbreve og i fabladet Socialrådgiveren. Arrangementerne omhandler typisk sociale og kulturelle emner, og der er mulighed for at få transporttilskud ved rejseudgifter over 150 kr.

Seniorsektionen har en landsdækkende bestyrelse, som står for årsmøde og generalforsamling. Herudover har bestyrelsen ansvaret for sektionens samlede økonomi, kontakten til DS og lignende.

Generalforsamlingen indeholder aflæggelse af beretning, økonomi, forslag, valg osv. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer søges så vidt muligt valgt sådan, at der fra hver af de tre regioner er et bestyrelsesmedlem. Det giver en tydelig og vigtig forbindelse mellem det landsdækkende og det regionale.

I hver region koordinerer det regionale bestyrelsesmedlem aktiviteterne sammen med en initiativgruppe. Her har alle seniormedlemmer mulighed for at være med – enten gennem forslag til arrangementer eller gennem deltagelse i initiativgruppen. Der er vide muligheder for at få virkeliggjort sine ideer – og endda få økonomisk tilskud til en god ide. Fællesnævneren er at skabe rammer for at mødes og opleve sammen med andre seniorsocialrådgivere.

§

Vedtægter for DS’ Seniorsektion (vedtaget på generalforsamling den 13. maj 2009)

§

Om fortsat medlemskab af DS for seniorer se DS’ love § 3, stk. 5