Main menu

Åbne breve og udspil

Folketinget bør bekæmpe børnefattigdom i Danmark

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med en række andre organisationer sendt et åbent brev til Folketingets medlemmer som et opråb mod den aktuelle politiske og økonomiske kurs, der kaster tusindvis af børn og familier ud i fattigdom.

Åbent brev til Socialminister Karen Ellemann og socialordførerne

DS’ Faggruppe for Kvindekrisecentre understreger, at Landsorganisationen for Kvindekrisecentre bør have en central plads, når man skal realisere satspuljeforligets vision om at styrke indsatsen for personer, der udsættes for vold i nære relationer.

Brug valgåret til at vende krise til fremgang

Åbent brev til landets borgmestre og kommunalbestyrelser, februar 2013:
I 2011 brugte kommunerne 5,7 mia. kr. mindre på service, end der var budgetteret med. Kommunerne ser ud til at fortsætte i samme spor. De holder på pengene og bruger samlet set mindre end aftalt.