Main menu

Vejledende sagstal

DS' vejledende sagstal er en hjælp til dialogen på arbejdspladsen om sagstal, normering og organisering af arbejdet.

Derfor anbefaler Dansk Socialrådgivning vejledende sagstal for flere forskellige kommunale myndighedsområder: børne-familie, børnehandicap, voksenhandicap, voksenpsykiatri, integration, sygedagpenge, kontanthjælp unge og voksne, ressourceforløb, m.v.

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal omhandler kun sager inden for kommunal forvaltning, hvor socialrådgiveren har myndighedsansvar i sagerne. Arbejdsopgaver indenfor foranstaltningsområdet, f.eks. behandling, undervisning, støtte-kontaktperson- og mentoropgaver, er ikke indeholdt i DS’ vejledende sagstal.

De vejledende sagstal skal forstås som et redskab til dialog og drøftelse, som ledere og medarbejdere på arbejdspladsen kan bruge. 

Sagstallene er vejledende, for der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan klare. Vi håber, at I kan bruge informationerne på disse sider til at få gang i en dialog om sagstal på jeres arbejdsplads.

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal
En socialrådgiver kan have ansvar for 25-35 sager på børne-familieområdet, 35-45 sager på børnehandicapområdet, 60-75 sager på voksenhandicapområdet, 55-70 sager på voksenpsykiatriområdet, 35-50 sager på sygedagpengeområdet, 35-50 sager på området for unge kontanthjælpsmodtagere, 40-55 sager på området for voksne kontanthjælpsmodtagere, 30-45 sager på området for ressourceforløb og fleksjob samt 35-50 sager på integrationsområdet.
» Læs de uddybende forklaringer og nuanceringer af DS’ vejledende sagstal

Dialog om sagstal på arbejdspladsen
Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal skal omsættes, så de passer til den konkrete arbejdsplads, og de enkelte socialrådgivere. 
» Læs mere om hvordan man kan drøfte sagstal på arbejdspladsen

Påvirkning - hvad påvirker sagstal
Mange faktorer påvirker, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan klare. Brug dialogværktøjet som inspiration til en dialog om sagstal med kolleger og ledelse på din arbejdsplads.
» Læs mere om faktorer der påvirker sagstal på arbejdspladsen

Artikler om sagstal
Dansk Socialrådgiverforening skriver løbende om kommuner, der har problemer med for mange sager, eller som har taget beslutning om en norm for antal sager pr. medarbejder. 
» Læs artikler om sagstal

Undersøgelser om sagstal
Dansk Socialrådgiverforening gennemfører ind i mellem undersøgelser om sagstal på socialrådgivernes arbejdspladser. Der er også lavet undersøgelser af andre.
» Læs undersøgelser om sagstal