Main menu

Artikler om sagstal

Kommunalt misbrug truer sociale jobindsatser

Odense Kommune har brugt frikommuneforsøg til at spare millioner på beskæftigelsesindsatsen. Kommunen planlægger at opnormere for igen at holde loven. Men et reelt løft af indsatsen bliver dyrt, vurderer DS, der gentagne gange har advaret kommunen.

Jobcenter opnormerer markant ind

I Høje-Taastrup havde socialrådgiverne på kontanthjælpsområdet i 2014 meget store sagsbunker. Derfor blev der sat et pilotforsøg i gang for at undersøge, om det kunne betale sig at investere i en opnormering – og sammen med et møde med borgmesteren har det nu ført til 16 nye ansatte.

DS klar med nye vejledende sagstal

DS har netop revideret sine vejledende sagstal. Som noget nyt er der udviklet sagstal for ressourceforløb og fleksjob – og et sagstal, der matcher den svenske model på børneområdet. DS’ formand opfordrer medlemmerne til at bruge de vejledende sagstal aktivt.

Satspuljeaftale er et gennembrud for Sverigesmodellen

Den nye satspuljeaftale indeholder blandt andet 96 millioner kroner til at udbrede den såkaldte Sverigesmodel med lavere sagstal og tættere kontakt til udsatte familier. Udbredelsen af modellen er et gennembrud for den forebyggende indsats, mener DS.

Samråd om Odensesag: Minister fremhæver lavere sagstal

Socialminister Karen Ellemann var kaldt i samråd om de ulovlige lukninger af børnesager i Odense. Her udtrykte hun stor interesse for Sveriges-modellen med lavere sagstal som middel til at sikre kvaliteten i indsatsen på børneområdet.

Kommune sparer penge ved at halvere sagstal

Herning har sparet 3,7 mio. kroner ved at investere i den svenske model, hvor socialrådgiverne har højst 25 børnesager. DS’ næstformand er begejstret for resultatet, som dokumenterer, at lavere sagstal kan betale sig både menneskeligt og økonomisk.

DS sætter vejledende sagstal på børneområdet ned

DS anbefaler færre børnesager pr. rådgiver. Fremover anbefaler DS, at en socialrådgiver kan have ansvar for mellem 25 og 35 børnesager. På børnehandicapområdet lyder det nye sagstal på 35-45 sager. Og som noget nyt er der lavet vejledende sagstal for specialiserede funktioner.

Nye og lavere sagstal fra DS

DS sænker de vejledende sagstal på børneområdet. Det er nødvendigt, for en børnesag stiller flere og helt andre krav til socialrådgiverne i dag end for bare fem år siden, siger DS’ næstformand.

Nyt påbud: Endnu en kommune har rod i arbejdsmiljøet

Jammerbugt Kommune har fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af for højt arbejdspres og stort sagsefterslæb. Opnormering og en tæt dialog mellem medarbejdere og ledelse skal løse problemet. Positivt, at ledelsen reagerer, understreger DS.

Kommune opnormerer efter påbud: DS holder øje

I efteråret 2014 kritiserede DS Assens Kommune for ikke at gøre nok for at rette op på det dårlige arbejdsmiljø i kommunens Børn- og Ungeafdeling. Nu har kommunen vedtaget en opnormering, og DS vil følge op på, om forholdene forbedres

Kommune efter påbud: Vores sagstal er for højt

Arbejdstilsynet har givet Assens Kommune et påbud om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i børne- og ungeafdelingen. Regionsformand forventer en løsning snarest. Vicedirektør er enig i, at sagstallet er for højt.

Esbjerg har opnormeret med 12 socialrådgivere

Fra et sagstal på op til 80 sager pr. socialrådgiver til et gennemsnit på 37. I kølvandet af pædofili-sagen i 2012 har politikerne i Esbjerg Kommune opnormeret med 12 socialrådgivere.

KL: Kommuner klar til reformen trods arbejdspres

Trods advarsler fra socialrådgiverne og Arbejdstilsynet mener formand for KL’s Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard, at kontanthjælpsreformen kan bæres igennem på trods af højt arbejdspres.

Arbejdspres medfører påbud til Randers Kommune

Dårligt arbejdsmiljø på grund af højt arbejdspres og et stort sagsefterslæb har medført påbud til Familieafdelingen i Randers Kommune fra Arbejdstilsynet. Dansk Socialrådgiverforening kræver flere ressourcer.

Bekymrende høje sagstal på jobcentre

Socialrådgiverne i jobcentrene har nu 48 procent flere sager, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, viser ny undersøgelse. Socialrådgivernes formand vurderer, at situationen på jobcentrene er alarmerende og uholdbar.

Flere sagsbehandlere giver milliongevinst

Silkeborg Kommunes investering i flere sagsbehandlere og en barbering af sagstallene har givet 29 millioner kroner i kommunekassen. Tillidsrepræsentant Sara H. Kristensen peger på flere årsager til forbedringerne.

Aalborg investerer i 16 ekstra socialrådgivere

Aalborg Kommune vil ansætte 16 ekstra socialrådgivere blandt andet på baggrund af et stigende antal underretninger og for at sikre en bedre og tidligere indsats over for udsatte børn. En af gevinsterne er færre sager pr. socialrådgiver.

Socialminister afviser at lovgive om sagstal

Det er en ledelsesmæssig opgave på den enkelte arbejdsplads at vurdere, om den samlede substans, en medarbejder har, er rimelig at løfte. Det giver ikke mening, at jeg skal lovgive om et bestemt antal sager, siger socialministeren.

Socialrådgivernes krav til en ny socialreform

Én koordinerende sagsbehandler, færre sager pr. socialrådgiver, en ny finansieringsmodel og mindre bureaukrati. Det er nogle af de konkrete krav til en ny socialreform, som Dansk Socialrådgiverforening netop har præsenteret for socialministeren.

Svenske socialrådgivere har 15-20 børnesager

Færre børn pr. sagsbehandler og hyppigere opfølgning er nogle af de redskaber, som en svensk kommune anvender i arbejdet med udsatte børn. KREVI zoomer i ny rapport ind på den svenske model.