Main menu

Professionsstrategi

Alle ved, at socialrådgivere er uundværlige, når sociale problemer skal opdages, forbygges, løses – og debatteres.

Sådan lyder visionen for socialrådgiverfaget. Den er formuleret i en intens debat med over 1.000 socialrådgivere og centrale interessenter og skal sikre respekten for faget både hos socialrådgiverne selv og hos omverdenen.

Professionsstrategien består af en vision, mission og seks strategiske mål.

De seks strategiske mål

Indflydelse. Socialrådgiverne deltager der, hvor vilkårene for professionen drøftes og besluttes. 
Læs mere

Afbureaukratisering. Socialrådgiverne styrker og udvikler det faglige råderum.
Læs mere

Forebyggelse. Socialrådgiverne er vigtige aktører på forebyggelsesområdet.
Læs mere

Forskning. Socialrådgiverne spiller en hovedrolle, når dagsordenen sættes for anvendt forskning inden for professionens virkefelt.
Læs mere 

Omdømme. Socialrådgivernes omdømme matcher den faglige identitet: Vi skaber positive resultater og kan ikke undværes, når sociale problemer skal forebygges og løses.
Læs mere

Tværfaglighed. Socialrådgiverne styrker det tværfaglige samarbejde for at udvikle og kvalificere den socialfaglige indsats.
Læs mere


Undersøgelse
Hvordan opfattes socialrådgiverne af ledere, kolleger fra andre faggrupper og klienter?
» Læs undersøgelsen