Main menu

Mission, vision og mål

Professionens mission
Missionen udtrykker socialrådgivernes eksistensberettigelse - det, vi er sat i verden for.

- Socialrådgivere forebygger og løser sociale problemer i en proces med mennesket i centrum. Vi arbejder for social forandring og sætter den socialfaglige dagsorden. Derigennem understøtter vi sammenhængskraften i samfundet.

Professionens vision
Visionen udtrykker socialrådgivernes ønskede fremtid:

- Alle ved, at socialrådgivere er uundværlige, når sociale problemer skal opdages, forbygges, løses – og debatteres.

De seks strategiske mål

Indflydelse. Socialrådgiverne deltager der, hvor vilkårene for professionen drøftes og besluttes. Det er nødvendigt, at socialrådgiverne markerer sig i strategisk vigtige sammenhænge.

Derfor skal vi være til stede i de strategiske fora både på arbejdspladserne, på uddannelsesstederne og i øvrige politiske sammenhænge på alle niveauer.

Hvordan opnår socialrådgiverne bedst indflydelse? Læs artikler om inflydelse.

Afbureaukratisering. Socialrådgiverne styrker og udvikler det faglige råderum. Socialrådgivere er professionelle og kan godt tænke selv. Derfor har vi ikke brug for alle de regler om kontrol, krav om dokumentation og særlige metoder, som ikke er til gavn for borgerne og det arbejde, vi er sat til at udføre.

Hvorfor er det vigtigt at afbureaukratisere? Læs artikler om afbureaukratisering.

Forebyggelse. Socialrådgiverne er vigtige aktører på forebyggelsesområdet. Socialrådgiverne skal i højere arbejde med forebyggelse af sociale problemer. Vi skal styrke fokus på, at forebyggelse er et langt stærkere socialfagligt redskab end ’helbredelse’, og at socialrådgivere er en væsentlig faggruppe i den indsats.

Hvor kan socialrådgivere forebygge problemer? Læs artikler om forebyggelse.

Forskning. Socialrådgiverne spiller en hovedrolle, når dagsordenen sættes for anvendt forskning inden for professionens virkefelt.

Praktikere, undervisere og studerende skal indgå i udviklings- og forskningsarbejde for at udvikle og udbrede professionens vidensgrundlag og sikre sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis.

Flere med socialrådgiverbaggrund skal ansættes i udviklings- og forskerstillinger for eksempel i skolernes videncentre og i kommunernes udviklingsenheder.

Hvor kan socialrådgivere bidrage til forskningen? Læs artikler om forskning.

Omdømme. Socialrådgivernes omdømme matcher den faglige identitet: Vi skaber positive resultater og kan ikke undværes, når sociale problemer skal forebygges og løses.

Man siger at en negativ historie bliver fortalt videre til ti andre. Vi skal arbejde for, at positive historier også bliver ”gode historier”, som bliver fortalt videre.

Socialrådgiverne skaber mange gode resultater, og vi skal have landsdækkende medier til, mindst én gang om måneden, at fortælle en god historie om godt socialt arbejde udført af socialrådgivere.

Hvordan kan socialrådgivere forbedre deres omdømme? Læs artikler om omdømme.

Tværfaglighed. Socialrådgiverne styrker det tværfaglige samarbejde for at udvikle og kvalificere den socialfaglige indsats.

Socialrådgiverne har myndighedsrollen og dermed ofte også den koordinerende funktion i det sociale arbejde. Derfor skal vi kende vores egen faglighed godt, så den fungerer som et stærkt supplement i samarbejdet og dialogen med vores samarbejdspartnere.

Hvordan kan socialrådgivere styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde? Læs artikler om tværfaglighed.