Main menu

Mål 1: Indflydelse

Bland dig! Deltag i debatten! Skriv læserbreve! Meld dig til tillidsposter!

Socialrådgivere skal være med dér, hvor vilkårene for professionen drøftes og besluttes.

Det er nødvendigt, at socialrådgiverne markerer sig i strategisk vigtige sammenhænge. Derfor skal vi være til stede i de strategiske fora både på arbejdspladserne, på uddannelsesstederne og i øvrige politiske sammenhænge på alle niveauer.