Main menu

Mål 2: Afbureaukratisering

Vær professionel! Hold fast i de socialfaglige argumenter og gør meningsløse regler overflødige!

Socialrådgivere er professionelle og kan godt tænke selv. Derfor har vi ikke brug for alle de regler om kontrol, krav om dokumentation og særlige metoder, som ikke er til gavn for borgerne og det arbejde, vi er sat til at udføre.