Main menu

Mål 3 Forebyggelse

Socialrådgiverne skal i højere arbejde med forebyggelse af sociale problemer.

Vi skal styrke fokus på, at forebyggelse er et langt stærkere socialfagligt redskab end ’helbredelse’, og at socialrådgivere er en væsentlig faggruppe i den indsats.

Så fokusér på forebyggelse som et vigtigt mål i dit arbejde!.