Main menu

Mål 6: Tværfaglighed

Kend dine faglige styrker og begrænsninger. Drag nytte af dine samarbejdspartneres særlige viden og brug dine socialrådgiverkompetencer.

Socialrådgiverne styrker det tværfaglige samarbejde for at udvikle og kvalificere den socialfaglige indsats.

Socialrådgiverne har myndighedsrollen og dermed ofte også den koordinerende funktion i det sociale arbejde. Derfor skal vi kende vores egen faglighed godt, så den fungerer som et stærkt supplement i samarbejdet og dialogen med vores samarbejdspartnere.