Main menu

Fem bud på fremtiden

Socialrådgivere giver fem bud på fremtiden.

Lotte Attrup, 43 år, Fåborg-Midtfyn Kommune, projektkoordinator for pilotprojekt om den specialiserede revalidering

"VI NIKKER FOR MEGET"

Hvor arbejder du om fem år?
Jeg arbejder stadig med revalidering i et eller anden omfang, og at jeg bruger min supervisor-uddannelse lidt mere.

Hvordan er socialrådgivernes omdømme?
Det afhænger af, hvor man er ansat. Socialrådgivere i fagbevægelsen har et okay ry, i kommunerne har vi et mindre godt ry, og de som arbejder med kontanthjælp, er vist dårligere stillet end de, som arbejder med børn og unge.

Har socialrådgivere brug for en professionsstrategi?
Ja, vi har brug for nogle overskrifter, som vi er enige om. Internt har vi brug for større respekt for hinandens fagområder, og at vi samarbejder mere. Helhedssynet var mantra, da jeg var nyuddannet, men det kendetegner os ikke mere. Vi har ikke så meget til overs for de andres specialfunktioner, men alle facetterne i faget er vigtige for at støtte en borgers proces fra A til Z. Vi nikker for meget uden at være helt sikre på, at vi mener det samme.


Dorthe Andersen, 36 år, Reva-Center Nord i Næstved

"FOR MANGE FORDOMME"

Hvor arbejder du om fem år?
Privat, håber jeg. Det kommunale system er for trægt og administrativt og ikke udviklingsorienteret. Hvis de politiske vinde bliver ved med at blæse den vej, som de gør nu, så vil jeg vælge et andet område. Hvis socialrådgivningen kunne fylde mere, så er beskæftigelsesområdet spændende.

Hvordan er socialrådgivernes omdømme?
At vi ikke er interesserede i at få folk i arbejde, og at vi heller ikke er dygtige nok, men omklamrende og dyrker borgernes problemer. Det er i hvert fald det, vi hører fra politikere og ledelse i kommunerne.

Har socialrådgivere brug for en professionsstrategi?
Ja, for vi – inklusiv mig selv – er ikke særlig gode til at fortælle, hvad vi kan og skal, og hvad vi i det hele taget er for nogen.


Axel Green, 57 år, Integrationsteamet i Brøndby Kommune:

"UNDER BESKYDNING"

Hvor arbejder du om fem år?
Jeg tror stadig, at jeg arbejder med integration på et eller andet sæt.

 

Hvordan er socialrådgivernes omdømme?
Det er ikke godt nok. Vi er under beskydning, og vi har en minister, som er et problem, fordi han beskyder os morgen, middag og aften. Han er faktisk vores øverste chef, og det er dårlig pædagogik fra hans side. Jeg tror, at der er ved at være en begyndende forståelse i befolkningen af, at vores arbejdsvilkår er vanskelige.

Har socialrådgivere brug for en professionsstrategi?
Ja, jeg tror, at det kan være med til at styrke vores omdømme samt fastholde og styrke vores faglige identitet.


June Lundstrøm, 51 år, Jobcenter Gribskov

"DIFFUST OMDØMME"

Hvor arbejder du om fem år?
Jeg arbejder stadig i Gribskov Kommune, men sandsynligvis i en anden jobfunktion. Lige nu arbejder jeg med match tre til fem.

Hvordan er socialrådgivernes omdømme?
Folk ved egentlig ikke, hvad en socialrådgiver laver, så omdømmet er for mig at se lidt diffust.

Har socialrådgivere brug for en professionsstrategi?
Ja, det har vi i allerhøjeste grad. Ellers tror jeg, at vi er på vej til at blive en uddøende race. Alt går op i statistik og it, så man faktisk glemmer fokus på at lave et godt socialt arbejde. Selv mange politikere ved i bund og grund ikke, hvad vi laver.


Brian Erhardtsen, 37 år , Reva-center Horsens:

"REGELTYRANNI KVÆLER FAGET"

Hvor arbejder du om fem år?
Jeg arbejder ikke som socialrådgiver. Regeltyranniet har gjort, at det, der var mit udgangspunkt for at vælge faget, er udvandet i praksis. Jeg oplever vores fag som klemt. Det ægte sociale arbejde vægtes for lidt, for det ligger ikke i tidens trend - det er nærmest skamfuldt at ønske, at nogle skal have det bedre.

Hvordan er socialrådgivernes omdømme?
Har vi noget omdømme? Når man nævner sit fag i sociale sammenhænge, lyder responsen oftest: ”Ja, jeg kender også en, der har problemer.” Det ville da være rart, hvis responsen i stedet var: ”Ja, jeg kender også en, der er kommet videre.”

Har socialrådgivere brug for en professionsstrategi?
Ja, vi har brug for klare udmeldinger til at blive et mere synligt fag, og jeg vil håbe, at det lykkes så meget, at jeg stadig er i faget om fem år.