Main menu

Etiske dilemmaer

Socialrådgivere møder mange etiske dilemmaer i arbejdet. Hvordan håndterer man det og hvordan kan man være sikker på, at man tackler situationen rigtig?

Som socialrådgiver befinder man sig dagligt i dilemmaer i forhold til involveringen i andre menneskers liv. For socialrådgivere er det derfor relevant at stille sig selv spøgsmålet om, hvad der er den gode handlemåde, hver gang man møder et andet menneske. Det gøres ud fra en faglig vurdering af den konkrete situation, set i relation til de muligheder, der er inden for den lovgivning, politikerne har skabt.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at et etisk dilemma er en situation, hvor man har et problem med flere etisk korrekte løsninger – dvs. et dilemma mellem to ligeværdige etiske værdier, hvorfor det er muligt at argumentere ud fra begge værdier i løsningen af problemet.

Der er mange dilemmaer i socialt arbejde. Professionsetikken kan bruges til at tackle disse. Den kan bruges til den udviklende dialog med kolleger og til den personlige refleksion over egne handlinger. Det eneste, man selv skal sørge for er, at sætte etikken på dagsordenen.

Dilemma: Må mor arbejde sort på pubben?
Du er ansat som familiekonsulent. Din opgave er at støtte en mor, så børnene – lucca og line – kommer i børnehave og skole om morgenen. Moderen får kontanthjælp. Lucca fortæller, at »mor arbejder på pubben fredag og lørdag«.

Hvad gør du?

 1. Ser du en anden vej?
 2. Anmelder du moderen for socialt bedrageri?
 3. Andet

Dilemma: Hjælp til at bryde med tro?
En ung pige på 14 år henvender sig til dig som kommunens socialrådgiver. Hendes forældre er Jehovas Vidner og pigen ønsker hjælp til at bryde troens restriktioner. Forældrene vil ikke samarbejde med dig.

Hvad gør du?

 1. Kontakter kirkens »ældste« for at komme i kontakt med forældrene?
 2. Indleder undersøgelse af forældrenes forældre evne?
 3. Andet

Dilemma: Hvornår er noget fortroligt?
Du overværer en kollegas samtale med Peters klasselærer. Peter er 10 år. Du hører, at din kollega videregiver oplysninger om Peters forældre til klasselæreren. Oplysningerne er givet til din kollega i fortrolighed af forældrene.

Hvad gør du?

 1. Tager du kontakt til peters klasselærer og fortæller at han ikke kan bruge oplysningerne, da han slet ikke skulle have haft dem?
 2. Tager du fat i din kollega og giver udtryk for din utilfredshed med hendes omgang med fortrolige oplysninger?
 3. Andet

Dilemma: Bør 12-årige tolke?
Du skal som socialrådgiver med jævne mellemrum have samtaler med en familie, hvor begge forældre er døve. Deres datter er 12 år. Det er både tidskrævende og forbundet med ventetid at få tolkebistand til samtalerne. Derfor bruger du datteren som tolk.

Er det etisk korrekt?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Begrund dit valg