Main menu

Socialrådgiveres svar på etiske dilemmaer

På Socialrådgiverdage 2009 delte vi fire forskellige dilemmakort ud i pauserne. 104 socialrådgivere svarede på postkortene. Se hvordan svarene fordelte sig.

Dilemma: Er det OK mor arbejder sort på pubben?

Du er ansat som familiekonsulent. Din opgave er at støtte en mor, så børnene – Lucca og Line – kommer i børnehave og skole om morgenen. Moderen får kontanthjælp. Lucca fortæller, at »mor arbejder på pubben fredag og lørdag.

Hvad gør du?

 • 3 svarede, at de vil se den anden vej
 • 3 svarede, at de vil anmelde moderen for at arbejde sort
 • 17 svarede andet med forskellige begrundelser

Dilemma: 14-årig Jehovas Vidne ønsker hjælp til at bryde med forældrenes tro
En ung pige på 14 år henvender sig til dig som kommunens socialrådgiver. Hendes forældre er Jehovas Vidner og pigen ønsker hjælp til at bryde troens restriktioner. Forældrene vil ikke samarbejde med dig.

Hvad gør du?

 • 2 svarede, at de vil kontakte kirkens ældste
 • 5 svarede, at de vil indlede en undersøgelse af forældrenes forældreevne
 • 17 svarede andet med forskellige begrundelser

Dilemma: Videregivelse af fortrolige oplysninger
Du overværer en kollegas samtale med Peters klasselærer. Peter er 10 år. Du hører, at din kollega videregiver oplysninger om Peters forældre til klasselæreren. Oplysningerne er givet til din kollega i fortrolighed af forældrene.

Hvad gør du?

 • Ingen svarede, at de vil tage kontakt til Peters klasselærer
 • 24 svarede, at de vil tage fat i kollega og give udtryk for utilfredshed med hendes omgang med fortrolige oplysninger
 • 3 svarede andet med forskellige begrundelser

Dilemma: Bør 12-årige datter tolke for sine forældre?

Du skal som socialrådgiver med jævne mellemrum have samtaler med en familie, hvor begge forældre er døve. Deres datter er 12 år. Det er både tidskrævende og forbundet med ventetid at få tolkebistand til samtalerne. Derfor bruger du datteren som tolk.

Er det etisk korrekt?

 • 1 svarede ja
 • 29 svarede nej