Main menu

Sæt etikken på dagsordenen!

Sidst opdateret: juli 2012

Som socialrådgiver befinder vi os dagligt i dilemmaer i forhold til vores involvering i andre menneskers liv. Dansk Socialrådgiverforening har gennem mange år beskæftiget sig med etikken og udviklingen af denne er en løbende proces. Etikken lever på arbejdspladserne i sammen med vores kolleger og i mødet med borgerne.

Spørgsmålet om hvad der er etik, er formentlig lige så gammelt som etikken selv. Aristoteles skrev om etikken, at den ”er en kritisk refleksion over vores forestillinger om hvad der er den rette eller gode menneskelige handlemåde og livsførelse. En sådan refleksion er tilsyneladende særligt nærliggende, når det ikke længere er selvfølgeligt, hvad der er godt.”

For os som socialrådgivere er det relevant, at stille os selv spøgsmålet om hvad der er den gode handlemåde hver gang vi møder et andet menneske. Det gør vi ud fra en faglig vurdering af den konkrete situation, set i relation til de muligheder vi har inden for den lovgivning politikerne har skabt.

Vores arbejde påvirkes løbende af faget og samfundets udvikling. Der kommer nye metoder, organiseringen af arbejdet bliver ændret og forudsætningerne for at udføre arbejdet ændres. Derfor skal vi som socialrådgivere både spørge os selv om vores handlinger er de rigtige over for de mennesker vi møder og hvorfor det er de rigtige handlinger.

Det kan vi bruge professionsetikken til. Den kan bruges til den udviklende dialog med kolleger og til den personlige refleksion over egne handlinger. Det eneste vi selv skal sørge for er, at sætte etikken på dagsorden. '

Her på siden vil vi løbende komme med eksempler på dilemmaer og diskussioner blandt socialrådgiverne og eksempler på, hvordan andre har taklet deres etiske dilemmaer.  

Med venlig hilsen

Ulrik Frederiksen
Forhenværende næstformand i Dansk Socialrådgiverforening