Main menu

Hvad er ulovlig praksis?

Ulovlig praksis bruger DS som en samlet betegnelse for en praksis eller en måde at håndtere sager/sagsbehandling/lovgivningen på, som er i modstrid med lovgivningen eller på kanten af den.

I nogle tilfælde vil en praksis være direkte i modstrid med loven – f.eks. når en kommunal leder direkte beder sine ansatte om ikke at anbringe flere børn, fordi kassen er tom, eller når ansatte i jobcentret får at vide, at de skal indrapportere, at de har set klienter til samtale, uden at det er tilfældet, for at sikre den kommunale refusion.

I andre tilfælde vil sagen være mere tvivlsom, f.eks. hvis en leder kun antyder, at der ikke må anbringes flere børn, men ikke siger det direkte, eller der er såkaldte ”skuffecirkulærer” på arbejdspladsen om en praksis, som ikke er fagligt forsvarligt. I begge tilfælde kan det være en god idé at drøfte sagen med kollegaer, sin tillidsrepræsentant og Dansk Socialrådgiverforenings regionskontor.

Ret og pligt
Socialrådgiveren, der er offentligt ansat, har en række pligter og rettigheder i forhold til ulovlige ordrer. Som socialrådgiver skal du følge lovlige tjenstlige ordrer. Hvis du bliver opmærksom på, at en ordre er ulovlig, skal du gøre lederen opmærksom på forholdet.

Hvis en ordre klart er ulovlig, må du som socialrådgiver ikke efterkomme ordren. I tilfælde, hvor der er tvivl om ordrens lovlighed, skal den ansatte efter traditionel juridisk opfattelse følge ordren, også selv om man efterfølgende måtte nå frem til, at ordren måtte anses for ulovlig. Hvis den ansatte nægter at følge ordren, kan det blive opfattet som en tjenesteforseelse.