Main menu

Hvad siger reglerne?

Det er ikke altid lige til at definere, hvornår en praksis er ulovlig eller på kanten af loven, eller at vide, hvordan man som ansat kan sige fra. Hvad er reglerne på området, hvad skal man som socialrådgiver, og hvad kan man gøre som socialrådgiver?

Guide
Du kan hente råd og vejledning i DS’ guide ”Sig nej til ulovlig praksis”. Guiden indeholder information om ulovlige ordrer, ytringsfrihed, tavshedspligt, klagemuligheder og forslag til, hvem man kan kontakte eller sparre med i en sag om ulovlig praksis. Guiden opsummerer således problemstillingen på baggrund af lovgivning og praksis på området. Desuden er guiden suppleret med eksempler, der er relevante for socialrådgivere.

Muligheder for at klage
Der findes en række muligheder for socialrådgivere, hvis man ønsker at klage over en sag om ulovlig praksis, alt efter hvilket sagsområde problematikken omhandler.