Main menu

Handlemuligheder

Hvis du oplever indirekte eller direkte at blive pålagt at arbejde i modstrid med lovgivningen eller på kanten af den, har du en række muligheder for at handle.

Hvad gør jeg?
Først og fremmest kan du altid hente råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant (TR).

Du kan desuden gå i dialog med din nærmeste leder om problemet. Hvis lederen direkte har bedt dig arbejde i modstrid med loven, skal du gøre vedkommende opmærksom på det. TR kan medvirke til at bringe forholdet op over for lederen eller ledelsen. Hvis nærmeste leder ikke reagerer på henvendelsen eller fastholder en ulovlig ordre, kan du underrette lederens umiddelbart overordnede (f.eks. en afdelingschef). I denne proces kan det overvejes om SU/MED-udvalg systemet og klubben skal inddrages.

Fører dialogen med ledelsen ikke til en løsning af problematikken, kan man overveje om de ansvarlige politikere skal kontaktes og gøres opmærksom på sagen.

Der findes også en række klageinstanser på det sociale område, som man kan vælge at kontakte alt efter, hvad sagen drejer sig om. Det drejer sig f.eks. om Ankestyrelsen, Tilsynet i Statsforvaltningen og Ombudsmanden.

Rapportér ulovlig praksis til Dansk Socialrådgiverforening
Du kan desuden indrapportere den ulovlige praksis til Dansk Socialrådgiverforening. Oplysningerne bruger vi til at holde øje med, hvor mange tilfælde af ulovlig praksis der er rundt om i landet. Hvis du gerne vil kontaktes, må det gerne fremgå af din mail, så kontakter vi dig snarest.
Rapportér ulovlig praksis 

Hvis du går til pressen
Man kan desuden overveje at kontakte pressen. Dog skal du her være opmærksom på at udtale dig som privatperson, hvis det ikke er aftalt med arbejdsgiveren. Det kan desuden være en god idé at tale med dine kollegaer om det og kontakte pressen i fællesskab – det vil mindske risikoen for negative ledelsesreaktioner bagefter.

Er sagen af principiel eller generel karakter, kan man kontakte folketingspolitikere og den landsdækkende presse. I denne proces er det dog vigtigt at hente råd hos DS.

Når du går til pressen
DS anbefaler, at man udtømmer alle interne muligheder for at få løst et problem med ulovlig praksis, inden man overvejer at gå til pressen. Også eksterne klagemuligheder bør prøves først.

Hvis ingen af disse forsøg giver resultater, kan det være en idé at gå offentligt ud via pressen. Selvom ledelsen ikke må sanktionere medarbejdere, fordi de bruger deres ytringsfrihed, så er det DS’ erfaring, at det kan give problemer på arbejdspladsen. Hvis du oplever det, skal du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller din konsulent i DS.

Gode råd:

  • Gå sammen med kolleger
  • Gør klart, at I udtaler jer som privatpersoner
  • Få styr på det faktuelle i sagen
  • Undlad ikke væsentlige oplysninger – det er ikke lovligt
  • Underbyg din sag med dokumentation – f.eks. undersøgelser eller tal
  • Begræns dig til det væsentligste – et problem ad gangen
  • Vær sikker på, at du har ret til at offentliggøre oplysninger
  • Orienter ledelsen om, at du går til pressen