Main menu

Socialrådgiverdage 2017

Socialrådgiverdage afholdes 1.-2.november 2017 på Hotel Nyborg Strand. Tilmelding til Socialrådgiverdage åbner her på siden den 4.september og slutter den 17.oktober.

Temaet for Socialrådgiverdage 2017 er ’Styring og faglig frihed’.

Styring og rammer for det sociale arbejde er i høj grad til diskussion – New Public Management er udfordret, og mange leder efter nye ideer til, hvordan det sociale arbejde skal udvikles, rammesættes og styres. Der er brug for nytænkning, der kan sikre udvikling og kvalitet i det sociale arbejde, og som kan give socialrådgiverne større fagligt handlerum. Det er ikke mindst vigtigt, fordi den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats på mange måder er på vej ind i en omstilling ud fra målsætninger om tidlig indsats, tværfaglig og tværsektoriel indsats, investering i forebyggelse, brobygning mv. 

Socialrådgivere står centralt i denne udvikling. De er nøglepersoner i ’Sverigesmodellen’, de er koordinatorer i en beskæftigelsesrettet rehabilitering, de indtager nye positioner som skolesocialrådgivere, de er selvskrevne som brobyggere i psykiatrien, de er case managers i Intensive Case Management osv. Socialrådgiverdage sætter spot på denne mangesidede omstilling. Gør status, lægger op til diskussion og formidler den viden, der er bygget op.

Og så sætter Socialrådgiverdage selvfølgelig igen scene for alle socialrådgivere, der har gode erfaringer og resultater fra den socialfaglige praksis, og for socialrådgivere og andre, som har vigtig ny forskning at formidle. På Socialrådgiverdage træder faget i karakter fra alle arbejdsområderne – beskæftigelse, børn, unge og familier, handicap, integration, udsatte grupper, psykiatri, sundhed, boligsocialt arbejde, arbejdet i brugerorganisationer og i fagbevægelsen osv. 

Socialrådgiverdage er det sted, man kan møde den spændende praksis og de gode resultater. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.