Main menu

Børn og unge

Dansk Socialrådgiverforening følger kommunernes omstilling af børnearbejdet tæt. På disse sider kan du læse mere om DS' initiativer og holdninger.

Sverigesmodellen
I Danmark tager en række kommuner skridt til at ændre børnearbejdet ud fra principperne i ’Sverigesmodellen’. I denne model arbejder man med et meget lavt sagstal, en nytænkt og fremskudt sagsbehandling, systematisk inddragelse af familien og netværket, en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tæt tværsektorielt samarbejde.
» Læs mere om Sverigesmodellen

Arbejdsgruppe på børneområdet
Dansk Socialrådgiverforening har gennemdrøftet udviklingen på børneområdet i en arbejdsgruppe i 2014. Arbejdsgruppen behandlede blandt andet uddannelsestilbud til børnesagsbehandlerne, socialfaglig ledelse af børnearbejdet, kommunernes omstilling til en mere forebyggende indsats samt, hvordan de kan undgå de meget dårlige sager, der i flere omgange er dukket op.
» Læs mere om arbejdsgruppen