Main menu

Frivillige

På mange offentlige arbejdspladser inddrages frivillige i den offentlige velfærdsservice. Frivillige kan være et godt supplement til at løfte sociale opgaver og på den måde bidrage til at øge kvaliteten i velfærdssektoren.

Det er dog nødvendigt med en kritisk tilgang til samarbejdet, da frivillighed risikerer at blive en erstatning for fagprofessionelle. En opgaveløsning af høj kvalitet kræver først og fremmest, at vi ikke går på kompromis med fagligheden.

Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle
Dansk Socialrådgiverforening og en række fagforeninger har sammen med Frivilligt Forum lavet en aftale om spilleregler for samarbejdet mellem professionelle og frivillige. Frivilligt Forum er en paraplyorganisation for størstedelen af de organisationer, der i Danmark organiserer frivilligt arbejde.
Læs aftalen i pjecen
Udgivet: oktober 2011

OAO’s hjemmeside kan du finde yderligere værtøjer og inspiration til arbejdet i MED-systemet om samarbejdet mellem frivillige og professionelle.


Frivilligt Forum
Læs mere om de frivilliges rolle i velfærdssamfundet på Frivilligt Forums hjemmeside.
» www.frivilligtforum.dk


Arbejdsmiljø
Arbejdstilsynets vejledning om frivilliges arbejdsmiljø.
» Læs vejledningen