Main menu

Nyhedsarkiv

DS til regeringen: Sådan kommer borgeren i centrum

Borgerne skal have den rette indsats på det rigtige tidspunkt, så de kan komme videre i deres liv, understreger DS, som har lanceret et nyt beskæftigelsesudspil, der gør op med områdets store bureaukrati og 30.000 siders detailstyrede lovgivning.

Voldsramte børn: Sådan får I os til at fortælle om overgreb

Hvordan bliver børn trygge nok til at fortælle om et overgreb i hjemmet? Det giver børn, som selv har været udsat for vold - en række bud på. Et af dem lyder: Sørg for, at børnene er beskyttede, når forældrene bliver konfronteret med mistanken om vold.

OK18: Ny aftale giver udsigt til højere løn

Den nye overenskomstaftale for privatansatte giver håb om lønfremgang for offentligt ansatte ved de kommende OK18-forhandlinger. DS vil stille krav om lønforbedringer til socialrådgiverne og opfordrer medlemmerne til at debattere OK-krav i klubberne.

Socialrådgivere advarede: Sagspres førte til lovbrud

Socialrådgiverne i Kriminalforsorgen i Holstebro slog alarm, da dårlige arbejdsvilkår for sagsbehandlerne førte til, at en række kriminelle ikke fik fuldbyrdet deres straffe. DS opfordrer ledelsen til at styrke arbejdsmiljøet og lytte til medarbejderne.

Kontanthjælpsloft øger risiko for anbringelse af børn

Risikoen for, at børn skal anbringes, stiger med 25 procent, når en familie rammes af kontanthjælpsloftet, viser ny undersøgelse. Presset økonomi lægger et hårdt mentalt pres på familierne, som i værste fald kan føre til misrøgt, fortæller forsker.

Fyringer i Jobcenter Slagelse truer arbejdsmiljø

30 ansatte i Jobcenter Slagelse - heraf 13 socialrådgivere - afskediges på grund af pludselige nedskæringer. DS’ regionsformand, Rasmus Balslev, advarer om, at sparestrategien kan føre til både øget arbejdspres og ringere hjælp til de udsatte borgere.

DS i dialog med ministre om bedre offentlig styring

Statsministeren har inviteret Dansk Socialrådgiverforening til dialogmøde om kravene til bedre styring i den offentlige sektor. Socialrådgivernes budskab er klart: Fjern barrierer for samarbejde på tværs og styrk investeringsmulighederne.

Styrket social indsats gav dobbelt op på overskud

Det betaler sig at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge: Herning Kommune har sparet dobbelt så meget som ventet på at investere i den såkaldte Sverigesmodel - og fået færre klager, fastslår KORA i en slutevaluering.

”Vi ved ikke, hvor vigtig vores overenskomst er”

Mange socialrådgivere er ikke klar over, hvor mange af deres rettigheder, der ikke er sikret af loven, men i stedet skyldes overenskomsterne, fortæller en række tillidsrepræsentanter. Det skal der laves om på - og DS inddrager nu facebook til formålet.

Ny rapport: Her er udfordringerne ved den gode helhedsindsats

Furesø Kommune har som led i et forsøg givet en række udsatte familier én kontaktperson, der koordinerer kommunens indsatser og støtter familien. Evalueringen af forsøget viser positive erfaringer - og peger på en række udfordringer for helhedsarbejdet.

Nye tal: Revalidering får flest i uddannelse

Ifølge en ny undersøgelse er revalidering et langt mere effektivt middel til at få folk i uddannelse end en række andre ordninger, eksempelvis kontanthjælp. Tallene bør inspirere både Folketing og kommuner til at styrke brugen af revalidering, mener DS.

Kommunalt misbrug truer sociale jobindsatser

Odense Kommune har brugt frikommuneforsøg til at spare millioner på beskæftigelsesindsatsen. Kommunen planlægger at opnormere for igen at holde loven. Men et reelt løft af indsatsen bliver dyrt, vurderer DS, der gentagne gange har advaret kommunen.

Topmøde: Vi har penge til at styrke velfærden

Otte ud af ti danskere ønsker at styrke den offentlige velfærd, og pengene til investeringer er der - men har politikerne viljen? Det spurgte DS og en række andre fagforeninger Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) om på Velfærdens Topmøde på Christiansborg.

Minister til kommuner: Investér i jobindsatser

Ved at investere i sociale jobindsatser og flere socialrådgivere har Aabenraa halveret antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere, fået overskud på budgettet og forbedret arbejdsvilkårene. Flere kommuner bør følge eksemplet, mener beskæftigelsesministeren.

Sagsbehandlerskift skader udsatte lediges jobchancer

Nyt forskningsprojekt viser, at sagsbehandlerskift mindsker aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres chance for at komme i job med 22 procent. Også troen på de ledige har stor effekt. Rapport understreger behovet for de rigtige redskaber, påpeger DS.

Hjælp til socialrådgivere i sager om seksuelt misbrug

Seksuelle overgreb mod børn og unge er ofte omgivet af berøringsangst, og overgreb hemmeligholdes ofte af både børn og voksne, hvilket udfordrer fagfolkenes arbejde med børnene. Ny guide skal sikre, at flere overgreb bliver opdaget og handlet på.

Socialrådgivernes tillidsfolk vil have pensionen op

Når Dansk Socialrådgiverforening i 2018 igen skal forhandle overenskomster, bør det klare mål være at hæve medlemmernes pensionsprocent. Sådan lød det fra deltagerne, da DS 7.-8. marts holdt konference for socialrådgivernes tillidsrepræsentanter.

Ny rundspørge: Så meget skader de lave ydelser

En ny rundspørge blandt socialrådgivere viser, at de fattigdomsskabende ydelser skader udsatte ledige, truer samarbejdet mellem borger og socialrådgiver samt presser sagsbehandlingen. Resultatet kalder på politisk handling, understreger DS.

Regeringen dropper lovforslag om farlige psykisk syge

Sundhedsminister Karen Ellemann (V) har valgt at udskyde et omstridt lovforslag om en ny institution for farlige psykisk syge. Positivt, at ministeren lytter til den faglige kritik, men der er behov for at styrke sikkerheden på kort sigt, påpeger DS.

Socialrådgivere er afgørende for at sikre it-kvalitet

Digitalisering er for længst blevet et vilkår i socialrådgivernes arbejde, og nogle kommuner bruger allerede eksempelvis talegenkendelse i sagsbehandlingen. Netop det, at fagfolk tager teten i it-udviklingen, er afgørende for kvaliteten, mener ekspert.

Staten sat på plads: Må ikke underbetale socialrådgivere

Moderniseringsstyrelsen ville ansætte en socialrådgiver-leder på en individuel kontrakt med lavere betaling end den gældende overenskomst. Socialrådgiverforeningen har nu fået rettens ord for, at ansættelsen var imod reglerne.

DS til regeringen: Bedre ressourceforløb, tak

Borgere med en pensionsordning, der kompenserer for tab af arbejdsevne, mister tusindvis af kroner, hvis de modtager kontanthjælp. Kommunerne beslaglægger pengene fra pensionen og bruger dem til at betale for ressourceforløb. Helt urimeligt, mener DS.

Principafgørelse presser kommunale tidsfrister

Ny afgørelse kræver, at kommuner konkret vurderer, om en række borgere skal flyttes fra integrationsydelse til kontanthjælp. Afgørelsen gør det sværere at overholde tidsfrister, advarer Københavns Kommune. KL kræver kompensation fra ministeriet.

Ny afgørelse presser - og gavner - socialrådgivere

På baggrund af en principafgørelse skal kommunerne genåbne en lang række sager og konkret vurdere, om borgerne skal flyttes fra integrationsydelse til kontanthjælp. Afgørelsen kan gavne indsats for udsatte borgere, men presser kommunernes sagsbehandling.

Nu skærpes straffen for chikane mod socialrådgivere

Straffen for vold, trusler og chikane mod socialrådgivere og andre offentligt ansatte bliver nu skærpet, og det bliver blandt andet lettere at få lukket hjemmesider, der hænger offentligt ansatte ud.

Forsker: Groteske rammer har defineret jobcentrene

Jobcentrene så dagens lys i januar 2007, og de første ti år har været præget af groteske politiske tidsrammer og dårlige vilkår for implementering af konstant skiftende lovgivning - men der er udsigt til bedre tider, mener forsker.

Hver fjerde socialrådgiver: Job går ud over privatliv

I en ny undersøgelse er socialrådgivere blandt de faggrupper, som er allerhårdest ramt af ”det grænseløse arbejde,” der kendetegnes ved blandt andet højt arbejdspres og overarbejde. Arbejdsgivere skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, understreger DS.

DS giver tips til den gode MUS-samtale

Grundig forberedelse er en vigtig forudsætning for at gøre medarbejderudviklingssamtalen (MUS) udbytterig for både medarbejder og leder, lyder det fra konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, som giver en række råd til den gode MUS-samtale.

Boligmangel truer succesfuld hjemløseindsats

Kommunerne har gode resultater med at få hjemløse i bolig via Housing First-strategien. Men indsatsen er udfordret af boligmangel. Socialrådgiverne opfordrer regeringen til at sikre betalelige boliger til socialt udsatte – alternativet kan blive dyrt.

DS i bredt opråb mod børnefattigdom

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med en række andre organisationer sendt et opråb til Folketinget om at modvirke den stigende børnefattigdom som følge af de lave sociale ydelser. ”Konsekvenserne vil følge os i generationer,” advarer DS-formand.

10 år med SDS: Fra skepsis til succes

20. januar fylder Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SDS, ti år. I dag har de studerende en stærk stemmer i socialrådgivernes fagforening, men for ti år siden mødte ideen om en studenterorganisation stor modstand i DS.

Hård kritik af fusion mellem SFI og KORA

Den forestående fusion mellem forskningsinstitutterne KORA og SFI møder stærk kritik fra flere sider. Lovgrundlaget for fusionen truer den sociale grundforskning og kan skade indsatserne for socialt udsatte, advarer DS.

Socialrådgiverne markerer sig i den sociale debat

Dansk Socialrådgiverforening har indledt 2017 med at sætte gang i socialfaglige og -politiske debatter om behovet for ny styring i det offentlige og bedre vidensdeling kommunerne imellem samt om farlige myter om udgifterne på socialområdet.

Socialrådgivernes faglige fællesskab bliver stærkere

Nye tal viser, at Dansk Socialrådgiverforenings organiseringsgrad er steget. Jo flere socialrådgivere, som er organiseret på en arbejdsplads, jo stærkere bliver deres klub. Læs her formand og tillidsrepræsentants tips til, hvordan fællesskabet styrkes.

Endelig: Slut med påbud fra Arbejdstilsynet i Randers

Arbejdstilsynet har nu ophævet det sidste af en række påbud om dårligt arbejdsmiljø i Randers Kommunes familieafdeling. Udviklingen går den rigtige vej, men DS holder stadig øje med arbejdspladsen, understreger regionsformand Mads Bilstrup.

Top 10: De mest læste socialrådgiver-historier i 2016

I 2016 fik de fattigdomsskabende ydelser - og deres konsekvenser for borgere og socialrådgivere - massiv omtale. Men hvilke historier læste socialrådgiverne egentlig selv? Vi har samlet de 10 mest læste DS-nyheder fra året der gik.

Overblik i debatten: Her er fakta om sociale ydelser

Mange forskellige tal bliver kastet rundt i debatten om overførselsindkomster og konsekvenserne af de nye, lave sociale ydelser. For at skabe overblik kortlægger Dansk Socialrådgiverforening nu fakta om blandt andet kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen.

Sådan gør du, hvis uheldet er ude til job-julefrokosten

Hvad gør du, hvis julefrokosten slår skår i dit forhold til kollegerne? Og hvem har ansvaret, hvis du kommer til skade under festivitassen? Vi bringer her en række råd til kulminationen på den store julefrokost-sæson.

DS til kommuner: Sverigesmodel er ikke et ”quick fix”

Mange kommuner glemmer det vigtige forarbejde, der er nøglen til Sverigesmodellens resultater i eksempelvis Herning Kommune, advarer DS, som nu giver en række råd til kommunerne om, hvad det kræver at implementere modellen ordentligt.

Tjek om din sociale indsats kan forventes at virke

Nyt SFI-redskab skal gøre det lettere at måle, om en social indsats kan forventes at virke. Også praksis, der ikke har været effektevalueret, bør anerkendes - men vi er ikke på vej væk fra evidenstankegangen, understreger forskningschef.

Overblik: Det vil den nye regering

Velfærdsforringelser, højere pensionsalder, besparelser på SU’en og mere privatisering. Men også fokus på sociale investeringer, indsatser for udsatte unge, hjemløse og opgør med unødigt bureaukrati. Der er både skidt og kanel i nyt regeringsgrundlag.

Guide: Sådan tager I godt imod nye medarbejdere

Modtagelsen har stor betydning for, hvordan nye medarbejdere trives på arbejdspladsen – og undersøgelser viser endda, at ansatte, som modtages godt på arbejdspladsen, har 70 procent større sandsynlighed for at være på arbejdspladsen om tre år. Ny guide skal hjælpe til den gode modtagelse.

Ny finanslov skærer i uddannelse og integration

Finanslovsaftalen forringer socialrådgiveruddannelsen og svækker rammerne for integrationsindsatsen til skade for udsatte borgere samt nuværende og fremtidige socialrådgivere, påpeger Dansk Socialrådgiverforening.

Overblik: Det besluttede DS’ repræsentantskab

Nyt budget giver flere midler til DS’ medlemsservice, rammerne for tillidsrepræsentanternes arbejde skal styrkes, og besparelserne på socialrådgiveruddannelserne skal bekæmpes. Vi bringer her overblik over beslutningerne fra DS’ repræsentantskabsmøde.

Socialrådgiver hædres for ph.d. om faglige forhold i jobcenter

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropol, Anette Skals, har netop modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sit arbejde med ph.d.’en ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, som konkluderer, at det faglige skøn fortsat lever i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet - men at budgetproblemer kan sætte det under pres.

Satspuljeaftale understreger behov for lovændringer

Socialrådgiverne har ros til satspuljeaftalerne for at styrke indsatser for helhedssynet. Men aftalen på beskæftigelsesområdet understreger, at der er brug for at styrke tilgangen til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og revalidering, mener DS.

DS: Servicelov-reform glemmer tværfagligt samarbejde

Et flertal i Folketinget har aftalt en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Der er flere gode tiltag, men aftalen kan efterfølges af forringelser af kommunernes serviceniveau, advarer Dansk Socialrådgiverforening, der også savner fokus på tværfaglighed.

Stor forskel på kommunernes brug af revalidering

Der er markant forskel kommunerne imellem på, om en borger kommer i betragtning til en revalidering eller ej. Det er et stort problem for borgernes retssikkerhed, understreger jurist.

DS om whistleblowing: Anonym kritik er sidste udvej

Ny anonym whistleblower-side henvender sig direkte til socialarbejdere. Dansk Socialrådgiverforening bakker op om, at socialrådgivere ytrer sig kritisk, men anbefaler dem at gå til deres tillidsrepræsentant, som kan bringe kritikken videre til ledelsen.

Ny politisk aftale skal styrke sikkerhed på botilbud

Ny Christiansborg-aftale mod vold på botilbud er et skridt på vejen til styrket sikkerhed for ansatte og beboere, mener DS-formand Majbrit Berlau. Men aftalen løser ikke problemerne med kapacitet og normering i psykiatrien, understreger hun.

Tvivl om flertal: Dansk Folkeparti vil bevare revalidering

Set i lyset af revalideringsordningens gode resultater, er det ”mærkeligt,” at regeringen vil afskaffe ordningen, mener DF. Dermed er der tvivl om, hvorvidt regeringen kan få flertal til afskaffelsen. Socialrådgiverne opfordrer til at bevare ordningen.

Guide: Styrk din praksis med faglig sparring

Socialrådgivere kan bruge kollegial sparring som redskab til både at styrke deres faglighed og arbejdsmiljø. Vi bringer en række tip til, hvordan du får mest muligt ud af kollegial sparring.

Ny regionsformand vil øge socialrådgivernes indflydelse

Den nyvalgte formand for DS Region Øst, Rasmus Hangaard Balslev, vil styrke socialrådgivernes indsats for at få indflydelse på deres egen arbejdsplads. Ledere lytter mere til deres medarbejdere end til politikere, understreger han.

Kommuner: Kontanthjælpsloft presser vores ansatte

Otte ud af ti kommuner svarer i ny undersøgelse, at de oplever et øget pres på frontpersonalet som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Presset på kommunale socialrådgivere har længe været uholdbart, og kommunerne bør ruste sig til endnu flere reaktioner sidst i oktober, advarer DS.

Guide: Sådan arbejder du trygt ude

Antallet af trusler og vold mod offentligt ansatte er stigende. Det gælder også for socialrådgivere. Ny pjece giver med enkle råd inspiration til at forebygge trusler og vold mod medarbejdere, der møder borgeren uden for arbejdspladsen.

Postnummer afgørende for aktivitetsparates ydelse

Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der undtages for 225-timersreglen. ”Tæt samarbejde med erhvervslivet påvirker vores vurdering af aktivitetsparate,” fortæller kommunal beskæftigelseschef.

DS demonstrerer mod fattigdom ved Folketingets åbning

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er blandt talerne, som siger ”Ja til velfærd - nej til fattigdom”, når initiativet "Stop Fattigdom Nu" demonstrerer på Folketingets åbningsdag, 4. oktober.

DS: For sen håndsrækning til syge på kontanthjælp

Beskæftigelsesministeren vil have genåbnet en række kontanthjælpssager for at se, om borgerne reelt er for syge til at være på kontanthjælp. God udmelding, men den kommer alt for sent, og politikernes nøl har skadet både borgere og socialrådgivere, lyder det fra DS.

Skæbnedag for kontanthjælp presser socialrådgivere

De nye lave ydelser, som træder i kraft 1. oktober, presser ikke kun kontanthjælpsmodtagerne. Socialrådgivere oplever et enormt arbejdspres og advarer allerede nu om kaos, desperate borgere og udsigt til stor boligmangel.

DS advarer regeringen: Bevar revalidering

Regeringen vil som et led i sin 2025-plan afskaffe revalidering, der ellers er et af de mest effektive midler til at få eksempelvis nedslidte tilbage på arbejdsmarkedet. Både DS og sønderjysk succeskommune opfordrer regeringen til at bevare ordningen.

Dokumentation: Så skævt rammer 225-timersreglen

Nye tal indikerer store forskelle på, hvor stramt, kommunerne administrerer 225-timersreglen. Problematisk for retssikkerheden og resultat af uklar lovgivning, lyder det fra DS, som samtidig kritiserer, at aktivitetsparate udgør hovedparten af de ramte.

DEMO: Sig nej til nedskæringer og massefyringer

15. september afholdes der over hele landet en række demonstrationer mod nedskæringerne i den offentlige velfærd. Dansk Socialrådgiverforenings regionsformænd i Region Syd og Øst er deltagere ved arrangementer i Odense og Køge.

Gode råd: Sådan får du styr på studiet

Hvordan får man et forspring på socialrådgiverstudiet? Hvad med praktikken? Og kan man skaffe sig en genvej til drømmejobbet allerede inden endt uddannelse? Tre socialrådgivere og en studerende giver deres ”fif” til livet på socialrådgiverstudiet.

Esbjerg opruster det faglige samarbejde

Efter en hård periode med stort sagspres i Esbjerg Kommunes Familierådgivning, har DS og ledelsen aftalt at styrke det faglige samarbejde. Derfor har socialrådgiverne i rådgivningen fået ikke bare en, men hele tre nye tillidsrepræsentanter.

Socialrådgiverstudiet slår alle rekorder

Både søgning og optag på landets socialrådgiveruddannelser er i år højere end nogensinde før. Der er brug for masser af dygtige nye socialrådgivere - og netop derfor bør uddannelsens rammer styrkes, understreger de socialrådgiverstuderendes formand.

Minister: Socialrådgiveres sikkerhed kommer før økonomi

Beskæftigelsesministeren har på et møde med DS om forebyggelse af vold understreget, at sikkerhed er et ledelsesansvar og bør sættes over økonomiske hensyn. Vigtige signaler, understreger DS, som ser frem til politisk handling for voldsforebyggelse.

Tag godt imod nyuddannede med introforløb

Mange var nyuddannede blandt de 20 socialrådgivere, Børne- og Familieafdelingen i Sønderborg opnormerede med. Tillidsrepræsentanten foreslog ledelsen et introforløb inspireret af materiale fra DS og KL – det sikrer nu de nyuddannede et tryggere møde med praksis.

Statsrevisor-kritik: DS har advaret i årevis

Ti år efter anbringelsesreformen får anbragte børn stadigvæk ikke altid den hjælp, de har brug for og krav på, konkluderer Statsrevisorerne i ny beretning, hvor Socialministeriet kritiseres for manglende styring af området. DS er ikke overrasket over den hårde kritik: - Statsrevisorerne peger på udfordringer, som vi har advaret om i årevis, siger DS’ næstformand.

Få hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Kommunale arbejdspladser kan nu igen søge gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet om støtte, som er et resultat af OK15, kan være særdeles relevant for en række socialrådgiverarbejdspladser, vurderer arbejdsmiljøkonsulent i DS.

Stort flertal: Flere penge til flygtningearbejdet

To ud af tre danskere svarer i ny undersøgelse, at kommunerne skal kompenseres for deres ekstraudgifter til det stigende antal flygtninge. DS opfordrer til at styrke rammerne for arbejdet, mens KL advarer om nye nedskæringer i kommunernes service.

Syg i ferien – hvad har jeg ret til?

Hvis du er så uheldig at blive syg under din ferie, kan du få erstatningsferie. Men der gælder forskellige regler afhængig af, om du bliver syg, når din ferie begynder eller under ferien.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø: Hver tredje socialrådgiverarbejdsplads fik påbud

Stor arbejdsmængde og tidspres og risiko for vold og trusler. Hver tredje arbejdsplads fik et påbud, da Arbejdstilsynet i 2015 gennemførte et særligt tilsyn med fokus på socialrådgiveres psykiske arbejdsmiljø, viser ny statusrapport. Konsekvenserne er medarbejdere, som bliver syge af at gå på arbejde, og borgere, som ikke får behandlet deres sager til tiden. Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, frygter en forværring, når de nye, lavere ydelser nu skal implementeres.

Analyser: Store problemer med sikkerhed på bosteder

Det er ikke lykkedes at reducere omfanget af vold mod ansatte på botilbud de seneste 10 år, og det tværsektorielle samarbejde fungerer utilstrækkeligt, konkluderer to nye analyser blandt andet. DS efterlyser nye initiativer.

Socialrådgivere: Ultimatum skader stofbehandling

Det udfordrer og fordyrer indsatsen, når stofmisbrugere skal vælge mellem enten stoffri behandling eller skadesreduktion. Sådan lyder det fra to socialrådgivere, som netop har repræsenteret Danmark ved FN-topmøde i New York om netop stofbehandling.

Hårdere straf for trusler mod socialrådgivere

Regeringen har lanceret sin såkaldte ”Respektpakke,” som blandt andet skærper straffen for vold og trusler mod offentligt ansatte. Vigtigt signal, men forebyggelse er afgørende, understreger DS.

Prismodtager: Det har været kampen værd

Odense-socialrådgiveren Susanne Fasting Artz har modtaget endnu en pris for sin kamp mod kommunens ulovlige lukning af en række børnesager. Forløbet har været hårdt, men givtigt, og støtten fra hendes fagfæller har været afgørende.

Læs Majbrit Berlaus 1. maj-tale

DS' formand Majbrit Berlau var blandt hovedtalerne til LO og FTF's 1. maj.-arrangement i i Køge. Her kan du læse hendes tale.

Støtteerklæring til ansatte på psykiatrisk bosted Lindegården

Dansk Socialrådgiverforening har i dag sendt en støtteerklæring til de ansatte på det psykiatriske bosted Lindegården, som holder fagligt møde for at sætte fokus på den manglende sikkerhed – en af deres kolleger blev dræbt af en beboer i sidste måned.

Ny vejledning: Færre voldssager skal politianmeldes

Voldsramte ansatte kan nu igen undlade at politianmelde eksempelvis børn, demente eller psykisk syge ud fra pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn, fastslår Justitsministeriet i en ny vejledning, som DS har været med til at arbejde for.

Donation på 750 mio. kan løfte sociale investeringer

En fondsdonation på 750 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan give et markant løft til det sociale område. Formand Majbrit Berlau er begejstret og takker fonden for at have inddraget Dansk Socialrådgiverforening.

DS klar med nye vejledende sagstal

DS har netop revideret sine vejledende sagstal. Som noget nyt er der udviklet sagstal for ressourceforløb og fleksjob – og et sagstal, der matcher den svenske model på børneområdet. DS’ formand opfordrer medlemmerne til at bruge de vejledende sagstal aktivt.

Konference: Socialrådgiveres ytringsfrihed er afgørende

Det er et alvorligt problem, når socialrådgivere er bange for at ytre sig offentligt, understreger fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune Henrik Manero Hald. Han er blandt talerne ved konference om offentligt ansattes pressede ytringsfrihed.

Søg støtte til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Har I ondt i det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Så er der gratis hjælp at hente fra et nyt konsulentkorps, som er et resultat af OK15. Fem konsulenter er klar til at hjælpe ledere, tillidsvalgte og MED-udvalg. Ansøgningen er åben nu.

Ny - gratis - håndbog om seksuelt krænkede børn

Hvert tiende barn i Danmark oplever seksuelle krænkelser, men kun en ud af fem krænkede børn fortæller det til nogen og får hjælp. En ny - og gratis - håndbog sætter fokus på, hvordan man hjælper et barn med at fortælle om sin ”hemmelighed”.

Fattigdom øger risiko for omsorgssvigt

En ny rapport konkluderer, at fattigdom er en overset belastningsfaktor i forståelsen af, hvad omsorgssvigt er. Lektor Adam Johansen, som står bag rapporten, opfordrer socialrådgivere til at interessere sig mere for, hvordan fattigdom påvirker familierne.

Statsrevisorer kritiserer minister for reformhastighed

Statsrevisorerne giver Beskæftigelsesministeriet kritik for først meget sent at sørge for, at kommunerne havde et sikkert grundlag til at implementere tre reformer. DS’ formand håber, at ministeren fremover vil ændre praksis og sikre den nødvendige tid.

Udflytning presser Socialstyrelsen

Socialstyrelsens afdeling i København er blandt de statslige arbejdspladser, som skal udflyttes. Knap 200 ansatte – heraf cirka 18 socialrådgivere – skal flyttes til Odense. Det rammer arbejdsmiljøet på flere måder, fortæller TR.

Guide: Konsekvenser af de nye lave ydelser

I morgen træder loven om den nye integrationsydelse i kraft. Sammen med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen kommer det til at betyde et stort arbejdspres for socialrådgivere. DS har lavet fem notater som inspiration til at tackle konsekvenserne af de nye lave ydelser.

DS om topartsaftale: Skridt i den rigtige retning

Aftalen kan styrke flygtninges overgang fra asylcentrene til kommunerne og bane vejen for en mere fleksibel boligplacering og ikke mindst en forenkling af reglerne i integrationsindsatsen, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Hun advarer dog mod at forkorte integrationsprogrammet.

DS: Serviceloven skal også gælde udsatte asylbørn

Serviceloven bør gælde alle børn, uanset om de har lovligt ophold i Danmark eller ej. Det mener Dansk Socialrådgiverforening, som har påpeget, at loven er uklar – og det kan betyde, at udsatte asylbørn ikke får den hjælp, de har brug for.

Socialrådgiver hædret for sin indsats

”En fantastisk person, hvis hjerte brænder for de udsatte – uanset om det er flygtninge, børn eller andre udsatte grupper”. Sådan beskriver kollegaerne i deres indstilling socialrådgiver Samira Lastat, der netop har fået Olivia Prisen 2015 for sit arbejde og sin frivillige indsats.

Sådan bliver din MUS-samtale vellykket

Det er vigtigt at forberede sig grundigt før medarbejderudviklingssamtalen (MUS), så det kan blive en god og udbytterig samtale for både dig og din leder, råder faglig konsulent ved DS.

DS frygter flere afsavn hos kontanthjælpsmodtagere i fremtiden

SFI’s rapport om fattigdom og afsavn viser, at der er en meget kraftig sammenhæng mellem at være på kontanthjælp og at have materielle og sociale afsavn. Men afsavnene vil kun blive endnu større, når kontanthjælpsloftet bliver en realitet. Særligt børn af kontanthjælpsmodtagere vil opleve flere afsavn, og det kan få alvorlige konsekvenser, advarer Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Integration: Kun 11 procent i job efter virksomhedspraktik

Flygtninge skal i job fra dag ét, lyder det fra politikerne. Ekspert advarer imod at tro, at virksomhedspraktik pr. automatik fører til job. Det kræver stærkt fokus på reelle jobåbninger. DS opfordrer regering til at tage ansvar for at finde flere jobåbninger.

10 gode råd til nyuddannede socialrådgivere

Det bugner med nyuddannede socialrådgivere landet over, men for mange kan det være en stor mundfuld at starte på den første arbejdsplads. Et nyt inspirationsmateriale, lavet i et samarbejde mellem DS og KL, guider nyuddannede godt ind i faget og arbejdet.

Invitation: Konference om psykisk arbejdsmiljø

I maj lancerer KL og Forhandlingsfællesskabet en ny fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Initiativet kaldes SPARK og består af et konsulentkorps. Som startskud inviteres til en stor konference i april.

DS: 16 forslag til bedre integration

I tirsdags vedtog Folketinget de omdiskuterede asylstramninger. Samtidig vil regeringen sende endnu flere på den lave integrationsydelse. Det kommer til at ramme hårdt, understreger DS og peger i et nyt notat på, hvad der kan styrke integrationen.

Stor mangel på socialrådgivere i de mindre kommuner

Ledigheden blandt socialrådgivere er meget lav – og efterspørgslen er stigende, konkluderer ny analyse fra Dansk Socialrådgiverforening. Nyuddannede fylder dog relativt meget i ledighedsstatistikken – de opfordres til at søge job i de mindre kommuner.

Arbejdsgiverne skal forebygge vold uden for arbejdstid

Ved årsskiftet blev det arbejdsgivernes ansvar at planlægge arbejdet og vejlede de ansatte, så de også uden for arbejdstid har mindst mulig risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret vold og trusler.

Trepart: Styrk arbejdsmiljø og rummeligt arbejdsmarked

Ved de kommende trepartsforhandlinger bør flere jobåbninger for de mange ledige samt investeringer i uddannelse, revalidering og omskoling være vigtige temaer, mener DS-formand. Det samme gælder arbejdsmiljø og mulighed for tilbagetrækning.

DS: Lov om integrationsydelse for udlændinge bør udsættes

Hårdt kritiseret lovforslag om integrationsydelse for udlændinge vil skabe voldsomt arbejdspres for socialrådgivere. Hvis regeringen vælger at gennemføre forslaget, bør lovens ikrafttræden udsættes til 1. januar 2017, så socialrådgiverne kan nå at rådgive familierne, understreger DS’ formand.

Giv nyuddannede en god start på arbejdspladsen

Skal I have nyuddannede kolleger i det nye år? Så hjælp dem med at finde sig godt til rette hos jer. Brug Dansk Socialrådgiverforenings og KL’s inspirationsmateriale til gode introduktionsordninger og mentorordninger.

Socialrådgivere om respektpakke: Husk forebyggelsesindsats

Det er glædeligt, at justitsministerens ’respektpakke’ sætter fokus på problemerne med vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte. Men styrkes den konfliktforebyggende indsats ikke, risikerer pakken at ende som symbolpolitik, advarer DS.

Sygedagpenge: Minister skal forklare sig efter samråd

Syge borgere bærer ikke den økonomiske risiko, hvis kommunen har ansvar for, at de ikke er udredt inden for tidsfristen på 22 uger. Sådan lød det højst opsigtsvækkende fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard under et samråd i Folketinget, og de udtalelser skal ministeren nu forklare.

Top 10: Det læste I om i 2015

OK15, Kontanthjælpsloft og socialrådgivere, som sagde fra, skabte overskrifter på socialområdet i 2015. Men hvilke historier var socialrådgiverne selv mest interesserede i? Vi bringer her de ti mest læste historier på socialraadgiverne.dk fra 2015.

Godt nytår - med udvikling og udfordringer i det sociale arbejde

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, ønsker socialrådgiverne godt nytår og takker for deres store indsats i året, der er gået. Og så ser hun frem til et 2016, som vil byde på både udvikling og udfordringer for socialrådgivernes fag og arbejdsliv.